กรุงเทพฯ 30 มิถุนายน 2563 – กลุ่มทรู ผู้นำด้านเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล ผนึกกำลัง กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ซึ่งเป็นองค์กรกลางของสถาบันผลิตแพทย์ ทำหน้าที่ประสานงานดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำนวัตกรรมแพลตฟอร์มการศึกษายุค 4.0 “VLEARN วี-เลิร์น” ภายใต้ True Virtual World (True VWORLD) เปิดคอมมิวนิตี้ออนไลน์แห่งใหม่ สร้างพื้นที่ให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาในเครือข่ายของ กสพท. ทั่วประเทศ กว่า 20,000 คน ได้ติดต่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อัพเดทข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงคลังความรู้ทางการแพทย์อย่างไร้ขีดจำกัด สอดคล้องกับวิถีการเรียนรู้แบบนิว นอร์มัล โดยเฉพาะใน Library หนึ่งในฟังก์ชันสำคัญของ VLEARN ที่มีบทเรียนที่คณาจารย์จากหลากหลายสถาบัน นำมาแบ่งปันมากกว่า 100 บทเรียน นับเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ขนาดใหญ่เฉพาะทางด้านการแพทย์ในสาขาต่างๆ ได้แก่

•วิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นพื้นฐาน

•ออร์โธปิดิกส์

•วิสัญญีวิทยา

•เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

•นิติเวชศาสตร์

•อายุรศาสตร์

•สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

•ศัลยศาสตร์

•จิตเวชศาสตร์

•โสต ศอ นาสิกวิทยา

•กุมารเวชศาสตร์

•เวชศาสตร์ฟื้นฟู

•เวชศาสตร์ชุมชน

ทั้งนี้ อาจารย์ และนิสิต นักศึกษาแพทย์ในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์สมัครใช้งานได้ที่สถาบันของตนเอง และเข้าใช้งาน VLEARN โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่าน 2 ช่องทางได้แก่ เว็บไซต์ https://cotmes.truevirtualworld.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True VWorld ฟรี ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้ที่

• App Store : https://apps.apple.com/th/app/true-vworld/id1507554360

• Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ekocustom.truevworld

เกี่ยวกับ VLEARN

VLEARN เป็นแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา ส่วนหนึ่งของ True Virtual World หรือ True VWorld ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ของกลุ่มทรู ที่พัฒนาโดยนวัตกรไทย เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยบริหารจัดการสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา เหมาะสำหรับทุกสถาบันการศึกษา มีฟังก์ชันครบครัน ได้แก่ VROOM – ห้องเรียนเสมือนจริง Class – ระบบบริหารจัดการห้องเรียนดิจิทัล Content – แหล่งคอนเทนต์คุณภาพเพื่อการเรียนรู้ ทั้งคลังบทเรียน และคลังข้อสอบ ครบทุกกลุ่มสาระวิชา School – ระบบบริหารจัดการโรงเรียน Tasks – การมอบหมายงาน และติดตามสถานะของงาน Chats – การสร้างบทสนทนาระหว่างกันได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม โดยไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในห้อง People – ข้อมูลติดต่อของทุกคนในสถานศึกษา Forms – แบบฟอร์มที่รองรับการอนุมัติแบบหลายชั้น และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ Discover – การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร และ Library – การสร้างบทความที่มีประโยชน์ คู่มือ หรือองค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งผู้ใช้งาน สามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยที่มีระบบป้องกันและรักษาข้อมูลไม่ให้รั่วไหล พร้อมสะดวกสบายกับการเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ไม่จำกัด ไม่มีวันหมดอายุ เปิดให้ใช้งานฟรี ไม่จำกัดเวลา ทั้งผ่านแอปพลิเคชัน True VWORLD และเว็บไซต์ www.truevirtualworld.com สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช สามารถใช้งานโดยไม่ต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ VLEARN Care Center โทร.02-700-8044 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 7.00 – 17.00 น.

Comments

comments