กรุงเทพฯ กรกฎาคม 2563 – กลุ่มทรู โดย คุณพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ ในหัวข้อ “เทคโนโลยี 5G สร้างโอกาสใหม่ภาคอุตสาหกรรม” ในงาน “Productivity & Benefits Of Industrial IoT In Smart Factory” จัดโดยสถาบันไทย-เยอรมัน โดยได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ที่เป็นพื้นฐานของ Digital Service ทั้งหมด และเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการ launch 5G พร้อมกับประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยยังเป็นผู้นำเทคโนโลยี 5G ในอาเซียน ซึ่งเทคโนโลยี 5G มีความเร็วมากกว่า 4G ถึง 10 เท่า มีความหน่วงต่ำ และสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ได้มากมายมหาศาล ทั้งนี้ เทคโนโลยี 5G สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น Healthcare การผ่าตัดทางไกล, Agriculture การใช้โดรนบินสำรวจพืชผล, Education การเรียนทางไกล และ Smart City สำหรับภาคอุตสาหกรรม สามารถนำเทคโนโลยี 5G เข้าไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็น Smart Factory มีการใช้หุ่นยนต์ในการทำงาน ใช้โดรนบินตรวจความผิดปกติต่างๆ รวมถึงการ maintenance ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย

นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีการบรรยายในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาโรงงานสู่ Smart Factory และการเพิ่มผลผลิตด้วยระบบ Industrial IoT โดยผู้แทนจากสถาบันไทย-เยอรมัน และผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงแรมเมเปิล บางนา

Comments

comments