หลังจากเป็นผู้ครองส่วนแบ่งการตลาดในพื้นที่ต่างจังหวัดมาโดยตลอดและจากกระแส Work From Home ในช่วงโควิด-19 ทำให้ความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านในกรุงเทพเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดย 3BB มีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นกว่า 25% ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นมา เป็นผลมาจากการออกแพ็กเกจ GIGA Fiber ที่ 3BB ได้ปรับเพิ่มความเร็วขั้นต่ำให้กับลูกค้าเป็น 1 Gbps ถือเป็นความเร็วที่เหมาะกับลักษณะการใช้งานและไลฟ์สไตล์ของลูกค้ายุคดิจิตัลที่มีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตหลากหลาย พร้อมทั้งต่อยอดอุปกรณ์กระจายสัญญาณเป็น Wi-Fi 6 เพื่อรองรับความเร็วที่มากขึ้น

เพื่อสร้างการรับรู้และตอกย้ำการเข้ามาในตลาดคอนเทนต์และให้บริการสตรีมมิ่งพ่วงอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าในแพ็กเกจ GIGATainment 3BB ให้ความสำคัญกับการโฆษณาและทำตลาดเชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์มาโดยตลอด ทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในจังหวัดต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพฤติกรรมลูกค้าในกรุงเทพฯพบว่าส่วนใหญ่ชื่นชอบการเสพคอนเทนต์ความบันเทิงต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นการสตรีมมิ่งหนัง ซีรีส์ ฟังเพลง ฯลฯ ดังนั้น  เพื่อเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้น 3BB ได้เร่งทำตลาด ขยายพื้นที่ให้บริการและเพิ่มกลยุทธ์การสื่อสารโดยใช้สื่อโฆษณาและเน้นไปที่สื่อนอกบ้าน (OUT OF HOME) ประกอบกับการตลาดออนไลน์ เป็นการโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS ทุกสถานีในลักษณะดิจิทัล ทั้งในจอ LCD ในขบวนรถ ในจอบนสถานีและชานชลา ซึ่ง BTS เป็นระบบการขนส่งมวลชนที่คนกรุงเทพฯใช้บริการไม่น้อยกว่า 800,000 คนต่อวัน ในอนาคตหากเปิดการเดินรถส่วนต่อขยายอีกหลายเส้นทาง คาดการณ์ว่าจะมีผู้ใช้บริการถึง 2 ล้านคนต่อวัน จึงเชื่อว่าการโฆษณาผ่านสื่อ BTS  จะทำให้ 3BB สามารถสื่อสาร เข้าถึงและสร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ วัยทำงานหรือวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถเพิ่มการเข้าถึงและรับรู้ GIGATainment อีกด้วย

Comments

comments