กรุงเทพฯ 8 กันยายน 2563 – สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สดช.)กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา(กลาง) เลขาธิการเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) ระยะที่ 2ร่วมด้วย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)โดย นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยเลขาธิการ และ กลุ่มทรู โดย นางสาววราภรณ์ พัชราภา(ซ้ายสุด) รองผู้อำนวยการด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะพันธมิตรผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เข้าร่วมโครงการ Smart Sign On ระยะที่ 2 หรือ โครงการลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ยูสเซอร์เนม พาสเวิร์ดเดียว สำหรับใช้ฟรีไวไฟกับผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ ลดความยุ่งยากในการลงทะเบียนการใช้งานฟรีไวไฟ ที่ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนทุกครั้ง โดยนักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไปสามารถ ใช้ฟรี Wi-Fi จากทรู ได้ง่ายๆ เพียงค้นหาเครือข่าย @ TH Wi-Fi by TRUE ที่มีจุดให้บริการทั่วประเทศ ด้วยความเร็วสูงสุด 2Mbps/512Kbps นาน 30 นาทีต่อวัน ต่ออุปกรณ์ รวมใช้งานได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อเดือน โดยกลุ่มทรูพร้อมเปิดให้ประชาชนใช้งานได้สูงสุดถึง 30,000 บัญชีผู้ใช้งานต่อเดือน ซึ่งที่ผ่านมา มีปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านเครือข่าย @ TH Wi-Fi by TRUE เฉลี่ยถึง 99MB ต่อคน ต่อเดือน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนระบบ Smart Sign On เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.th-wifi.net

Comments

comments