กรุงเทพฯ 2 ตุลาคม 2563 – จากกรณีที่กลุ่มทรูได้จำหน่ายหน่วยลงทุน ในกองทุน DIF ไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา จนมีกระแสข่าวว่าจะมีการลดสัดส่วนการถือหน่วยลงอีกนั้น นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวยืนยันว่า บริษัทฯ ยังมองว่า DIF เป็นกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวและมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี โดยกลุ่มทรูเป็นผู้เช่าหลักในระยะยาว ทำให้กองทุน DIF มีกระแสเงินสดจากรายได้ค่าเช่าอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือไปจากรายได้จากผู้เช่าสินทรัพย์รายอื่น เหมาะกับการลงทุนและถือครองในระยะยาว ทั้งนี้ กลุ่มทรูยังคงเป็นผู้ถือหุ้นหลักของกองทุน โดยปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนราว 23.38% และขอย้ำว่า กลุ่มทรูจะยังคงเป็นผู้ถือหน่วยหลักในกองทุน DIF ต่อไปในระยะยาว

Comments

comments