กรุงเทพฯ 28 ตุลาคม 2563 – กลุ่มทรู โดย นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยทีมงานจากสายงานทรัพยากรบุคคล ร่วมภูมิใจในโอกาสที่กลุ่มทรู ได้รับรางวัล “องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2020” (Best Companies to Work for in Asia 2020) จาก HR Asia ซึ่งเป็นรางวัลที่เชิดชูองค์กรต้นแบบที่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอันเป็นเลิศ มีนโยบายและแนวทางการดูแลพนักงานรอบด้าน อย่างเป็นรูปธรรมอันนำไปสู่การสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัท ส่งผลให้เป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย

นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มทรู ได้รับรางวัลระดับนานาชาติอีกครั้ง ในฐานะ “องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย ปี 2020” (Best Companies to Work for in Asia 2020)” ต่อเนื่องจากรางวัลนายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย 2 ปีซ้อน ในเวที Top Employers APAC 2020 ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งการได้รับการยอมรับครั้งนี้ เป็นผลจากความมุ่งมั่น ตั้งใจของกลุ่มทรู ผู้นำดิจิทัล ไลฟ์สไตล์ ที่ให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างยิ่ง

ด้วยเชื่อว่า “คน” เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการเตรียมพร้อมคนทรูรับกับการทรานสฟอร์มสู่องค์กรดิจิทัล ปรับกลยุทธ์เข้าสู่ “HR Digitization” เพื่อให้ทันต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยกลุ่มทรู ได้เตรียมความพร้อมสำหรับเพื่อนพนักงานในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในเรื่องการพัฒนาตนเอง เสริมความรู้ และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัวให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน มีศูนย์ให้คำปรึกษา รวมถึงความช่วยเหลือในยามวิกฤติทางสังคมและเศรษฐกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ตลอดจนสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็น “Createch Living” ให้พนักงานทำงานไปด้วย สนุกไปด้วย หรือเลือกทำงานที่ไหนก็ได้ทุกวัน (Work from anywhere)

ซึ่งเป็นการปรับการทำงานให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนไป รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทีมงาน เดินหน้าปฏิบัติงาน ดูแลพนักงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เป็น “People Organization” องค์กรที่คิดถึงพนักงานเป็นอันดับแรก เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้แข็งแกร่ง เติบโต และก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป”

อนึ่ง รางวัล “องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย ปี 2020” (Best Companies to Work for in Asia 2020) มีเกณฑ์การตัดสินโดยพิจารณาจากความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานในองค์กร ซึ่งได้มีการจัดทำแบบสำรวจเพื่อประเมินประสบการณ์การทำงานของพนักงานที่มีต่อบริษัทในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากข้อมูลและหลักฐานในการริเริ่ม เตรียมการ และวางแผนงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานและความผูกพันของพนักงาน นำเสนอโดยหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของแต่ละองค์กร

Comments

comments