ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ จะเห็นได้จากกิจวัตรประจำวันของคนส่วนมากแทบทุกอย่างต้องพึ่งพาสมาร์ทโฟนเป็นหลัก รวมทั้งการใช้โซเชียลมีเดีย เช่นเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และไลน์ การซื้อของออนไลน์ การทำธุรกรรมทางการเงิน ดูหนัง ฟังเพลง ไปจนถึงเรียกแท็กซี่ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม การใช้งานดังกล่าวยังอยู่ในวงจำกัดและถือเป็นเรื่องปกติสำหรับคนวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยทำงานเท่านั้น ในขณะที่ผู้สูงวัยจำนวนไม่น้อย ยังไม่มีความชำนาญเรื่องการใช้ประโยชน์จากสมาร์ทโฟน หรือการใช้โซเชียลมีเดียมากนัก

3BB ในบทบาทของผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของไทย จึงอยากช่วยสนับสนุนและผลักดันให้คนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน หรือแม้แต่ผู้สูงอายุ ก้าวเข้าสู่สังคมดิจิตัลไปพร้อมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 3BB จึงได้ร่วมกับ Young Happy เปิดห้องเรียนเพื่อจัดอบรม “3BB พาวัยเก๋า ท่องโลกออนไลน์” ให้ฟรี สำหรับลูกค้าและผู้สนใจ อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป โดยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ เบส เพลย์เฮ้าส์ (BASE Playhouse) สามย่านมิตรทาวน์ ผู้สูงวัยที่เข้ารับการอบรมได้เปิดโลกการเรียนรู้และฝึกใช้งาน Social Media ยอดนิยม : Line แบบบครบทุกฟังก์ชัน เรียนรู้เกี่ยวกับเครือข่ายไร้สาย (WiFi) การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายง่ายๆด้วยตัวเอง รวมทั้งเรียนรู้เท่าทันภัยสื่อโซเชียล ตลอดจนเทคนิคการเช็คข่าวปลอมข่าวจริงเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดีอีกด้วย

บรรยากาศของการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองเนื่องจากเป็นการเรียนรู้ร่วมกับคนวัยเดียวกัน จะเห็นว่าผู้สูงวัยทุกท่านยังมีความสามารถและพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  

คุณณรงค์ จันทร์ห้วย ข้าราชการเกษียณวัย 72 ปีจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนึ่งในผู้เข้ารับการอบรมบอกกับ 3BB ว่าตั้งใจเดินทางมาจากเชียงใหม่เพื่อมาเรียนในวันนี้ เพราะอยากมีความรู้เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเรื่องใกล้ตัว ทำให้ผู้สูงวัยใช้ชีวิตง่ายขึ้นนอกจากนี้การได้พบปะและพูดคุยกับคนวัยใกล้เคียงกันทำให้ไม่เหงาและมีความสุข

3BB จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงวัยได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ 3BB มอบให้อย่างเต็มที่ สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลในครอบครัวหรือเพื่อน ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารที่สนใจได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพจิตของผู้สูงวัย นำมาซึ่งความสุขในบั้นปลายของชีวิต

Comments

comments