กรุงเทพฯ 2 ธันวาคม 2563 – สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายกสมาคมฯ (ที่ 8 จากซ้าย)พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมโซลูชั่นและการเรียนรู้ (Customer Solution Innovation and Integration Experience Center-CSIG) ของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานใหญ่ ประจำประเทศไทย อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมระดับโลกอันทันสมัย เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสประสบการณ์ รวมถึงออกแบบ พัฒนา สร้างสรรค์โซลูชันและแอปพลิเคชันด้านไอซีที อีกทั้งยังมีโซนจัดแสดงนวัตกรรมและองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี 5G ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทุกอุตสาหกรรมให้เป็นดิจิทัล รองรับการสร้างระบบนิเวศ 5G อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมไทย ในโอกาสนี้ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ ยังได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัลและขยายความร่วมมือในการขับเคลื่อนใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อสร้างประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของประเทศตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

Comments

comments