กรุงเทพฯ 8 ธันวาคม 2563 – กลุ่มทรู โดย นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาออนไลน์ “5 New S-Curve Season 2 : 5 อุตสาหกรรมอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมพร้อมผู้ประกอบการธุรกิจไทยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัลให้สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวสู่โลกดิจิทัลหลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 เข้าสู่ยุคนิวนอร์มัล โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายองค์กรร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อาทิ หอการค้าไทย, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กสทช. และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 
โดย นายณัฐวุฒิ กล่าวถึง ความท้าทายของผู้ประกอบการในยุค Disruption ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาว่า ผู้ประกอบการมีบทบาท 2 แบบ คือ ผู้ถูก Disrupt และ ผู้ Disrupt ซึ่งผู้ประกอบการสามารถผันตัวให้เป็น Disruptor ได้ โดยต้องเปิดใจทำงานกับพันธมิตรและเชื่อในพลังของ New Generation ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรด้วย รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี  โดยกลุ่มทรูพร้อมนำศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจร  สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และเป็น Disruptor ได้ ทั้งนี้ ทรูเตรียมความพร้อมในการให้บริการ โดยจะทำงานกับพันธมิตรให้มากขึ้น และใช้ข้อมูลให้เก่งขึ้น รวมถึงมีการขยายธุรกิจดิจิทัลในต่างประเทศ พร้อมกันนี้ ยังแนะแนวคิดให้ผู้ประกอบการพิจารณานำดิจิทัลเทคโนโลยีมาเสริมศักยภาพธุรกิจให้ดีขึ้น และพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มคนใหม่ๆ เพื่อจุดประกายไอเดียที่จะช่วยเปลี่ยนตัวเองเป็น Innovator หรือ Disruptor ได้

Comments

comments