นายปิยะ รัชตวรคุณ ผู้จัดการฝ่ายประจำ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฎิบัติการลูกค้าภาคตะวันออก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นผู้แทนรับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 การให้บริการ NT Contact Center ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี โดยมี คุณรุจิรา สีสุกใส ตำแหน่ง Key Account Manager ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานลูกค้ารายใหญ่ จาก บริษัท บีเอสไอกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบ ณ ห้อง NCC อาคาร 3 ชั้น 3 ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี

นายปิยะฯ กล่าวว่า NT ให้ความสำคัญกับการให้บริการ Contact Center โดยคำนึงถึงความถูกต้อง รวดเร็ว และการให้บริการครบวงจรตลอด 24 ชม. โดยมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะนำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลกมาเป็นกรอบในการบริหารงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนการควบรวมระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มาเป็น NT ในปัจจุบัน                    

 การได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพการให้บริการ ISO 9001:2015 สำหรับการให้บริการ Contact Center 1888 ในปี 2566 นี้ เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ในการยกระดับการให้บริการในมิติต่าง ๆ ทั้งในด้านคุณภาพบริการและการอำนวยความสะดวกและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าของ NT อย่างต่อเนื่องด้วยมาตรฐานสากล  

Comments

comments