เมื่อเร็วๆ นี้  ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย (คนที่ 5 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลแก่สุดยอดผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแห่งปี “THAILAND TOP SME AWARDS 2020” โดยมีนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ (คนที่ 6 จากซ้าย) นายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร (คนที่ 4จากซ้าย) บมจ.เออาร์ไอพี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (คนที่ 7 จากซ้าย) นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (คนที่ 3 จากซ้าย) ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (คนที่ 9 จากซ้าย) นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คนที่ 8 จากซ้าย) นายสุภัค ลายเลิศ กรรมการอำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด (คนที่ 1 จากซ้าย) และ นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (คนที่ 2 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับรางวัล ซึ่งจัดงานโดยนิตยสาร BUSINESS+ ในเครือ บมจ.เออาร์ไอพี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยความร่วมมือของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา 

Comments

comments