กลุ่มบริษัทเบญจจินดา คว้า 2 รางวัลสำคัญ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยได้รับรางวัลองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย และรางวัลองค์กรที่ดูแลพนักงานที่ดีเยี่ยมประจำปี 2564 จากการประกาศรางวัลโดย HR Asia องค์กรสื่อที่มีความเชี่ยวชาญในวงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเอเชีย ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลใหญ่ที่เกี่ยวข้องการกับดูแลพนักงานที่กลุ่มเบญจจินดาได้รับเป็นครั้งแรก สร้างความภาคภูมิใจให้กับทั้งองค์กร และพนักงานภายในองค์กรเป็นอย่างมาก

คุณรุจิรา เดชสุภา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทเบญจจินดา กล่าวว่า กลุ่มบริษัทเบญจจินดา รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัลที่สำคัญทั้ง 2 รางวัลนี้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้องค์กรจำเป็นต้องดูแลใส่ใจพนักงานในทุกมิติอย่างรอบด้าน อาทิ ด้านการสนับสนุนพนักงานในรูปแบบของการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการทำงาน การดูแลด้านสุขภาพและจิตใจ การจัดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรด้านสาธารณสุข รวมถึงการดูแลจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับพนักงาน เพื่อสร้างความพร้อมให้พนักงานทุกคนได้กลับมาทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย

อีกทั้งยังคงดำเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง ภายใต้สโลแกน “SMART” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพนักงาน หรือชาว SMARTer เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ชัดเจนขององค์กรออกไปสู่ภายนอก  

“รางวัลที่ได้ในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นรางวัลของกลุ่มเบญจจินดาเท่านั้น แต่เป็นรางวัลของพนักงานทุกคน ที่ร่วมมือกัน เข้าใจกัน ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาด้วยกัน การทำงานอย่างหนักของพวกเราได้สะท้อนออกมาเป็นรางวัลในทรงคุณค่านี้ จากนี้เราก็พร้อมจะเดินหน้าพัฒนากันต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อประโยชน์ขององค์กร และเพื่อความสุขของพนักงานทุกคน” คุณรุจิรา กล่าว 

 

สำหรับ รางวัลองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย (HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2021) เป็นรางวัลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 35,000 กลุ่มตัวอย่างที่มีความเชี่ยวชาญในวงการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากทั่วภูมิภาคเอเชีย โดยมีเกณฑ์การวัดจากปัจจัยหลัก ได้แก่ Core หรือการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร เช่น การเป็นผู้นำ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การจัดการ และกิจกรรมต่างๆ ด้าน Self หรือการมีส่วนร่วมด้านอารมณ์ เช่น การสนับสนุน การสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันของคนในองค์กร และ Group หรือการทำงานเป็นทีม 

ด้าน รางวัลองค์กรที่ดูแลพนักงานที่ดีเยี่ยม (HR Asia Most Caring Companies Award 2021) เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กร ที่ได้ดูแลเอาใจใส่พนักงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมคุณค่าของพนักงานและองค์กร โดยพิจารณาจากการการดูแล (Care) และการเอาใจใส่ (Empathy) พนักงานเป็นตัวชี้วัดหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ทั้งนี้ HR Asia เป็นองค์กรสื่อที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ใหญ่ที่สุด โดยการมอบรางวัลดังกล่าว เพื่อค้นหาองค์กรที่มีความเป็นเลิศมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรในองค์กร ในอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งยังพร้อมส่งเสริมให้องค์กรสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กร และพนักงาน

Comments

comments