30 ธ.ค. 63 – กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู ยืนหนึ่งบนเวทีระดับโลก เป็น 1 ใน 2 องค์กรไทยในรอบ 18 ปีที่ถูกประกาศชื่อให้รับรางวัล “Global Performance Excellence Awards 2020” (GPEA 2020) ระดับ “Best in Class” จัดโดย Asia Pacific Quality Organization Inc (APQO) ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเชิดชูองค์กรในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่มีความเป็นเลิศด้านการดำเนินธุรกิจระดับโลก ประจำปี 2563 ในการนำกรอบการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากล มาพัฒนาการบริหารจัดการในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันขององค์กรให้ทัดเทียมนานาชาติ โดยกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู เป็นองค์กรเอกชนไทยรายแรกและเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ตอกย้ำความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่น พร้อมส่งมอบคุณค่าระยะยาวให้แก่สังคมและชาวไทยอย่างต่อเนื่อง

นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งของกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู ที่ได้รับการประกาศชื่อให้เป็น 1 ใน 2 องค์กรไทยในรอบ 18 ปี ผู้ได้รับรางวัล “องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการดำเนินธุรกิจระดับโลก ประจำปี 2563” แห่งภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก หรือ “Global Performance Excellence Awards 2020” (GPEA 2020) ระดับ “Best in Class” อันสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรไทยในเวทีนานาชาติ ซึ่งรางวัลครั้งนี้ เป็นผลจากการนำเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เป็นมาตรฐานสากล มาพัฒนาการบริหารจัดการในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ นับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจอีกขั้นซึ่งต่อยอดจากการที่กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู ได้เป็นองค์กรแรกของไทยในรอบ 8 ปีที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 หรือ Thailand Quality Award 2019 ซึ่งเป็นสุดยอดรางวัลระดับประเทศที่เทียบเท่ามาตรฐานโลก”

นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า “ขอขอบคุณ Asia Pacific Quality Organization Inc (APQO) ประเทศนิวซีแลนด์ ที่มอบรางวัล GPEA 2020 อันทรงเกียรตินี้ ให้แก่กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู ในฐานะองค์กรเอกชนไทยรายแรกและเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งเป็นการประเมินจากความเป็นผู้นำ การวางแผนกลยุทธ์ การสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การทำการตลาดที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค การวัดผลวิเคราะห์ การบริหารจัดการองค์ความรู้และกระบวนการทำงาน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มทรู สามารถดำเนินงานภายใต้กรอบการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานระดับโลก อันนำไปสู่ความแข็งแกร่งของธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดแก่คนไทยและสังคมไทยตลอดไป”

เกี่ยวกับ Asia Pacific Quality Organization (APQO)

Asia Pacific Quality Organization Inc (APQO) เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไรและไม่อิงการเมือง โดยมุ่งเน้นสร้างสาธารณะประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิคให้แก่ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค บริหารโดยสภากลาง ดำเนินงานมากว่า 30 ปี ในฐานะศูนย์รวมองค์กรคุณภาพระดับมืออาชีพที่ตั้งอยู่ในแนวมหาสมุทรแปซิฟิก อาทิ ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐฟิจิ สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศเกาหลี ประเทศมาเลเซีย สหรัฐเม็กซิโก สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประเทศนิวซีแลนด์ สาธารณรัฐเปรู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐรัสเซีย ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยองค์กร APQO มีสำนักงานหลักอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์

Comments

comments