กรุงเทพฯ 3 กุมภาพันธ์ 2564 – โรงพยาบาลศิริราช โดย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ (กลาง) ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการ (ที่ 2 จากขวา) และนพ.สิชน ลือฤทธิพงษ์  (ขวาสุด) รับมอบอุปกรณ์กระจายสัญญาณ CPE 5G พร้อมซิมทรู 5G Ready จำนวน 12 ชุด จากกลุ่มทรู โดยนายวิฑูรย์ เจียมศิริกาญจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการและคณะทำงาน 5G ด้านพันธมิตร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยนำไปเชื่อมต่อกับเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G ที่ครอบคลุมแล้วทั่วโรงพยาบาลฯ ซึ่งจะช่วยกระจายสัญญาณWiFiตามจุดต่างๆของโรงพยาบาลเพื่อสนับสนุนการแพทย์ทางไกล(Telemedicine) การติดต่อสื่อสาร การประชุม และการวิจัยของทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ตลอดจนผู้มาติดต่อกับโรงพยาบาลฯ ซึ่งมีจำนวนประมาณ 8,000 -10,000 คนต่อวัน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลศิริราช ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการเพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital นอกจากนี้ ยังสามารถรองรับการใช้งานโมบายล์แอปพลิเคชันของศิริราช ทั้ง “Siriraj Connect” ซึ่งเป็นแอปฯที่จัดทำขี้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบริการต่างๆของโรงพยาบาลฯ ตั้งแต่การยืน ยันคิวตรวจในผู้ป่วยที่มีนัด ระบบจะแจ้งลำดับคิวตรวจ และเวลาที่จะได้พบแพทย์ สามารถอัปเดทคิวแบบเรียลไทม์ รับใบนัดออนไลน์ และชำระค่าใช้จ่ายผ่าน QR Code รวมถึงแอปฯ “Si vWORK” (Siriraj Virtual Workplace) ที่สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรอีกด้วย โดยกลุ่มทรูมีความตั้งใจที่นำเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G ร่วมดูแลสุขภาพคนไทย และเดินหน้าสนับสนุนภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบในโรงพยาบาลทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

Comments

comments