ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ 17 มีนาคม 2564 – ทรู ย้ำภาพผู้นำ 5G ยืนหนึ่งผู้ให้บริการรายเดียวที่มี
คลื่นความถี่ครบกว่า เร็วแรงยิ่งกว่า ครอบคลุมกว่า ทุกการใช้งาน เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ 5G พลิกโฉมประเทศ ผสานอัจฉริยภาพ ทรู 5G และระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรของกลุ่มทรู พร้อมผนึกพลังเหล่าพันธมิตรชั้นนำและทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อ5G เพื่อคนไทยและประเทศไทย จัดใหญ่ True 5G Worldtech Xมิติใหม่แห่งนวัตกรรม 5G พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ดึงทุกภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรทุกภาคส่วน ร่วมประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G และพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน เนรมิตพื้นที่ทรู ิจิทัล พาร์ค จัดเต็มความเร็วแรง ทรู 5G ทั้งคลื่น2600 MHz 700 MHz และคลื่นความถี่ล่าสุด 26 GHz ย้ำความครบสุดทุกย่านความถี่ เปิด True 5G Tech Show ศูนย์กลางความรู้และพัฒนานวัตกรรม 5G ครั้งแรกกับการรวมโซลูชัน 5G ของทุกวงการอุตสาหกรรมที่เป็นจริง้วไว้ในที่ดียว ถ่ายทอดให้ตื่นตายิ่งขึ้นในโลกเสมือนจริงสุดล้ำผ่านเทคโนโลยี ‘XR Glass’ กับ 6 โซนแห่งโลกอนาคตที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้ ชวนสัมผัสประสบการณ์อัจฉริยะที่ทรู 5G จะนำพาคนไทยก้าวล้ำไปกับอัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ ทั้งยกระดับเมืองอัจฉริยะ การเกษตรอัจฉริยะ การศึกษาอัจฉิยะ อุตสาหกรรมอัจฉริยะ คุณภาพชีวิตอัจฉริยะ และการค้าปลีกอัจฉริยะ พร้อมกันนี้ True 5G Worldtech X ยังมุ่งเติมเต็ม 5G Community ที่ครบวงจรยิ่งขึ้น ผ่าน True 5G Tech Talk เวทีสัมมนา 5G ที่จะรวมเหล่าเทคกูรูขั้นเทพทั้งในและต่างประเทศ  ตลอดจนโครงการ True 5G Tech Sandbox ที่สนับสนุนการปั้นนวัตกรไทยสู่เส้นทางสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการเทครุ่นใหม่ เติมเต็มระบบนิเวศ 5G ที่จะเป็นรากฐานของการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรู ผู้นำโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลครบวงจร ย้ำเจตนารมณ์นำความเป็นเทคคอมปานีร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม พลิกโฉมประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน รุกนำอัจฉริยภาพของทรู 5G ด้วยเครือข่ายที่ครบกว่า เร็วแรงกว่า และครอบคลุมกว่า ทุกการใช้งาน เชื่อมโยงทุกภาคส่วนร่วมสร้างระบบนิเวศ 5G (5G Ecosystem) พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของคนไทยและเพิ่มศักยภาพให้ภาคธุรกิจในทุกวงการ ทุกอุตสาหกรรม ล่าสุด เปิดตัว True 5G Worldtech X มิติใหม่แห่งนวัตกรรม 5G ที่ปลี่ยนโลกให้ก้าวล้ำไปอีกขั้น ต้องขอขอบคุณพันธมิตรธุรกิจทุกระดับและทุกภาคส่วน ในความร่วมมือและการสนับสนุน ทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทดสอบ ชี้แนะมุมมองต่างๆ จนทำให้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในไทย ที่มีการถ่ายทอดความโดดเด่นสุดล้ำของอัจฉริยภาพเทคโนโลยี 5G ที่สามารถสร้างประโยชน์อย่างยิ่งยวดได้ในทุกมิติ ทำให้คนไทยโดยเฉพาะวงการผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยี 5G ด้วยการเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ใช้งานจริง บนพื้นที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางนวัตกรรมไซเบอร์เทค แลนด์มาร์คใหม่ของคนยุคดิจิทัล ันจะเป็นจุดเริ่มต้นแบบก้าวกระโดดของการสร้างเครือข่ายชุมชน 5G (5G Community) ที่จะทำให้ระบบนิเวศ 5G มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีการผสานความร่วมมือจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเหล่าพันธมิตรชั้นนำ และผู้ใช้งาน 5G ทั้งกลุ่มผู้บริโภค และหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน สตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการในทุกประเภทธุรกิจ ทุกอุตสาหกรรม ร่วมผลักดันและขับเคลื่อน 5G ของประเทศไทยไปด้วยกัน ทั้งการหลอมรวมองค์ความรู้เพื่อต่อยอดพัฒนาการใช้งาน 5G อย่างต่อเนื่อง และการพัฒนานวัตกรรม 5G ให้สามารถรองรับทุกมิติการใช้งานยกระดับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของคนไทย และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศและ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับนานาประเทศทั่วโลก

นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงานและคณะกรรมการยุทธศาสตร5G บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
กล่าวว่า ทรู 5G เป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่พร้อมมอบประสบการณ์อัจฉริยะให้คนไทยสัมผัสและใช้งานจริงได้ก่อนใครบนเครือข่ายที่ครบกว่า ด้วยคลื่นความถี่ทั้ง 7 ย่านที่ผสานการทำงานด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ จึงครอบคลุมกว่า และเร็วแรงยิ่งกว่า ร้อมรองรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคชาวไทย ตลอดจนการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมที่กำลังมุ่งสู่ Industry 4.0 วันนี้ ทรู 5G เดินหน้าร่วมขับเคลื่อน 5G ของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดย True 5G Worldtech X มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรชั้นนำในการพัฒนา 5G Use Case ที่หลากหลาย และการสร้างชุมชน 5G (5G Community) ที่จะช่วยเติมเต็มระบบนิเวศ 5G  โดยTrue 5G Worldtech X ประกอบด้วย True 5G Tech Showศูนย์กลางความรู้และการพัฒนานวัตกรรม 5G ที่นอกจากจัดเต็มทั้งความเร็วแรงของทรู 5G ทั้งคลื่น 2600 MHz, 700 MHz และคลื่นความถี่ล่าสุด 26 GHz ซึ่งย้ำความครบสุดทุกย่านความถี่แล้ว สิ่งสำคัญคือการยกทัพเทคโนโลยีและโซลูชัน 5G มาแสดงแบบเจาะลึกครอบคลุม 6 มิติการใช้งาน ยกระดับเมืองอัจฉริยะ การเกษตรอัจฉริยะ การศึกษาอัจฉริยะ อุตสาหกรรมอัจฉริยะคุณภาพชีวิตอัจฉริยะ และการค้าปลีกอัจฉริยะ ซึ่งนับเป็นการเปิดมิติใหม่ของการนำนวัตกรรม 5G ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้ ยังร่วมกับ Huawei ASEAN Academy และ Techsauce เตรียมจัด True 5G TechTalk ฟอรั่มการสัมมนา 5G ที่จะพลิกโฉมประเทศ เปิดมุมมอง 5G และรูปแบบการใช้งานต่างๆโดยผู้เชี่ยวชาญในแวดวงนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการเสริมสร้างชุมชน 5G ด้วย True 5G Tech Sandbox โครงการสร้างนวัตกรและผู้ประกอบการเทครุ่นใหม่ ที่จะต่อยอด 5G กับเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ อาทิ AI, Robotics, Data Analytics และ Smart IoT สร้างสรรค์นวัตกรรม 5G ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนไทยและประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการร่วมพัฒนาสตาร์ทอัพไทยสู่ระบบนิเวศเพื่อการพัฒนา 5G อย่างเต็มรูปแบบ

นายโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ด้วยความแข็งแกร่งของทรู 5G ที่มีคลื่นความถี่ที่ครบกว่า ครอบคลุมกว่า พร้อมระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรของกลุ่มทรู ตอกย้ำความเป็นผู้นำและอัจฉริยภาพของทรู 5G ที่ผสานเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ เกิดนวัตกรรมสุดล้ำ สร้างปรากฏการณ์ XPhenomenon ผลักดันและขับเคลื่อนชีวิตดิจิทัลของผู้คน สร้างศักยภาพความสำเร็จของธุรกิจทุกอุตสาหกรรมในโลกใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด โดยในครั้งนี้  ทรู 5G ได้สร้างอีกหนึ่งปรากการณ์ยิ่งใหญ่ True 5G Worldtech X มิติใหม่แห่งนวัตกรรม 5G พลังแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม กับ True 5G Tech Show ครั้งแรกกับการรวมโซลูชัน 5G ของทุกวงการอุตสาหกรรมให้เป็นจริงในที่เดียว ตื่นตากับประสบการณ์สู่โลกนิทรรศการเสมือนจริงสุดล้ำ Virtual Exhibition ผ่านเทคโนโลยี ‘XR Glass’ ถ่ายทอดรูปแบบการใช้ชีวิตแห่งโลกอนาคตที่เกิดขึ้นจริง ตอบรับชีวิตในยุค Next Normal พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี 5G ที่จะพลิกโฉมชีวิตแห่งอนาคตของคนไทยยุคใหม่ที่ดียิ่งกว่า กับครั้งแรกของประสบการณ์ 5G ที่หลากหลาย อาทิ ฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ ที่จำลองบิน
โดรน 5G ควบคุมการให้น้ำใส่ปุ๋ย ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลพืชผลและการดูแลเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มอย่างแม่นยำ ทั้งลดต้นทุนการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต, รูปแบบร้านค้าอัจฉริยะยุค 5G สมาร์ทรีเทล ที่นำ 5G เพิ่มประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า ลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ หรือการดูแลสุขภาพวิถีใหม่ที่ไฮเทค ปรึกษาแพทย์แบบเสมือนจริงผ่านกระจกอัจฉริยะได้จากที่บ้าน จนถึงต้นแบบของรถพยาบาลอัจฉริยะยุ5G ที่เพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยทำให้รักษาได้ทันท่วงที ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ ตลอดจนโลกแห่งการเรียนรู้ที่ดําดิ่งสู่โลกใต้ทะเลเหนือจินตนาการให้ทักทายปลาฉลามผ่านแว่น Hololen, Pongbot หุ่นยนต์ปิงปอง AI ที่ไม่เคยแพ้ใคร และเทคโนโลยีสุดล้ำอีกมากมายที่เปิดให้ชมและสัมผัสประสบการณ์อัจฉริยใน 6 มิติของ 5G ที่จะนำไปสู่พลังยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

True 5G Worldtech X ให้สัมผัสนวัตกรรมอัจฉริยะใน 6 โซน ดังนี้