จากการที่ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือทุกค่าย และ AIS ภายใต้การสนับสนุนของ กสทช.ได้ร่วมเป็นช่องทางเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับบริการฉีดวัคซีน อันจะเป็นการอำนวยความสะดวก และลดความแออัดในการมาเข้ารับบริการ โดยจะมีการเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป นั้น

 

AIS ขอยืนยันความพร้อม 100% ในการเตรียมเครือข่ายและระบบหลังบ้าน เพื่อรองรับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับทั้ง 2 โครงการ ประกอบด้วย

 

“ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ” โดยกระทรวงคมนาคมและกระทรวงสาธารณสุข จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนวันแรกคือ วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 . เป็นต้นไป เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ช่วงเวลา 9.00 . – 18.00 . เป็นต้นไป โดยจุดในการให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับลูกค้า AIS จะอยู่บริเวณประตู 2 ของสถานีกลางบางซื่อ ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนได้ผ่าน 3 ช่องทาง คือ www.ais.th,แอพพลิเคชั่น my AIS และ QR Code

 

โครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” โดย กรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งในส่วนของ AIS ได้สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ รวมถึงให้คำแนะนำในการเข้าถึงระบบลงทะเบียนที่ https://ไทยร่วมใจ.com แก่ลูกค้าผ่านทาง Call Center 1516 อย่างเต็มศักยภาพ

ทั้งนี้เพื่อให้ภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนไทยของรัฐบาลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างดีที่สุด

Comments

comments