AIS5G ยืนยัน เดินหน้าอยู่เคียงข้างการทำงานของภาคสาธารณสุข ในภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนไทย ผ่านการสนับสนุนศักยภาพสัญญาณเครือข่าย 5G, 4G และ Free Wifi พร้อมด้วยโซลูชั่น Digital Service ที่ช่วยให้การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึง สนับสนุนระบบคอลเซ็นเตอร์ หมายเลข 1516 ให้กับโครงการไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์การเข้าถึงระบบการลงทะเบียนให้กับประชาชน ทั้งนี้ AIS ขอยืนยันภารกิจในการสนับสนุนการทำงานของภาคสาธารณสุขและพันธมิตรเครือข่าย ทั้งที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ และศูนย์ฉีดวัคซีนทั้งในและนอกโรงพยาบาลทั่วประเทศอย่างเต็มกำลัง

 

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป AIS กล่าวว่า “การยับยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้เร็วและดีที่สุดก็คือ การสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยให้ได้มากที่สุด โดยถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ชาวเอไอเอสให้ความสำคัญอย่างมาก ซึ่งตลอดระยะเวลาของการแพร่ระบาดในระลอก 3 ในช่วงที่ผ่านมา เราได้ทำงานกับพันธมิตรมากมาย ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการสอดประสานเพื่อทำให้เราสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้เร็วที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนการทำงานในจุดบริการฉีดวัคซีน ทั้งในส่วนของกรุงเทพ, ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด ผ่านทางกระทรวงสาธารณสุข, หอการค้าไทย, กรุงเทพมหานคร ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ภารกิจนี้เป็นไปได้ตามเป้าประสงค์และราบรื่นที่สุด

Comments

comments