ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง จนเป็นที่ยอมรับระดับสากล…เป็นอีกครั้งที่กลุ่มทรู ได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับสมาชิกดัชนีความยั่งยืนชั้นนำ FTSE4Good ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จาก FTSE Russell ด้วยคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ชูจุดเด่นขับเคลื่อนโครงการในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ด้านสิ่งแวดล้อม ติดตั้งพลังงานสะอาดโซล่าร์เซลล์ที่เสาสัญญาณและชุมสาย เดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจก และด้านสังคม ส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทยผ่านมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี รวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรมแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะ “ทรู เฮลท์” (True HEALTH) สะท้อนองค์กรแห่งความยั่งยืนที่พร้อมเดินหน้า สร้างคุณค่าระยะยาว ให้แก่สังคมและชาวไทยตลอดไป

 

นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)  บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “กลุ่มทรู รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างยิ่งที่ในปี 2564 นี้ ได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิก FTSE4Good Index Series ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 อันสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคะแนนของกลุ่มทรู อยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม อันเป็นผลมาจากการนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มาร่วมขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ครอบคลุมทุกมิติได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนของ FTSE Russel อันประกอบไปด้วย ด้านธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งการได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลกอีกครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ต่างทุ่มเทและตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง เพื่อสร้างทรูให้เป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนที่แท้จริง พร้อมส่งมอบคุณค่าระยะยาวแก่สังคมและประเทศไทยต่อไป”

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “การติดอันดับ FTSE4Good ประจำปี 2564 นี้ เกิดจากการผลักดันโครงการที่โดดเด่นของกลุ่มทรู ครบทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ธรรมาภิบาล ที่มุ่งเน้นบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลด้านนี้โดยเฉพาะ ขณะที่ด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่เสาสัญญาณและชุมสายมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจก อันสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนปี 2573 ในการเป็นองค์กร Carbon Neutral และกำหนดของเสียสุทธิเป็นศูนย์ และด้านสังคม ได้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี เพื่อยกระดับการศึกษาเยาวชนไทย ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะ “ทรู เฮลท์” (True HEALTH) อีกด้วย”

Comments

comments