แอพส์ฟายเออร์ (AppsFlyer) ผู้นำระดับโลกด้านการระบุแหล่งที่มาและการวิเคราะห์การตลาด บริจาคเงิน 200,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจของแอพส์ฟายเออร์ในการตอบแทนชุมชนในประเทศไทย และเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความทุกข์ยากจากการระบาดหนักในไทย และร่วมสนับสนุนสถาบันด้านสุขภาพจิต

 

สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของแอพส์ฟายเออร์ตั้งอยู่ในประเทศไทย นางสาววิภาดา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, นางสาวอรพิมพ์ ภัทรปฏิพัทธ์ ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ และทีมงานแอพส์ฟายเออร์ ร่วมมอบเงินที่มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ในฐานะที่เป็นหนึ่งในฮับของสถานพยาบาลในช่วงของการแพร่ระบาด

ในฐานะที่แพทย์และพยาบาลเป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับการระบาดใหญ่ครั้งนี้ ทีมงานแอพส์ฟายเออร์ ได้จัดหาอาหารจากร้านอาหารเพื่อสุขภาพ getfresh มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ประกอบกับความตั้งใจที่จะสนับสนุนธุรกิจร้านอาหารที่ต้องประสบกับช่วงเวลายากลำบากในขณะนี้  

นางสาววิภาดา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แอพส์ฟายเออร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “แอพส์ฟายเออร์ให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ดังนัั้นเราจึงเลือกแบ่งปันให้กับทางมูลนิธิฯ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของเรา และ ประเทศไทย คือบ้านของเราในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเราต้องการทำหน้าที่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ แอพส์ฟายเออร์มุ่งมั่นที่จะตอบแทนชุมชน และต้องการช่วยเหลือมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ในการดำเนินการบรรเทาสถานการณ์โรคระบาดในประเทศต่อไป นอกจากนี้ เรายังยินดีที่จะสนับสนุนธุรกิจร้านอาหาร เช่น getfresh ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการลดการแพร่ระบาด”

นอกจากนี้แล้ว เมื่อเดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ บริจาคเตียงโรงพยาบาลสนามจำนวน 100 เตียง ให้กับศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

แอพส์ฟายเออร์ เริ่มดำเนินธุรกิจในไทยในปี 2558 และปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 50 คน ลูกค้าในประเทศไทยของแอพส์ฟายเออร์ เช่น อโกดา, ธนาคารกรุงเทพ, ไลน์แมน วงใน, และฟินนิกซ์ เป็นต้น

Comments

comments