บริษัท Bangkok Systems & Software Co., Ltd (“Bangkok Systems”) ได้ประกาศเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัท BlackBerry Limited ซึ่งจะช่วยขยายตลาดของโซลูชันจาก BlackBerry® ในองค์กรทั่วประเทศไทย รวมไปถึงกัมพูชา ลาว และพม่า

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว บริษัท Bangkok Systems จะจัดจำหน่ายโซลูชันของ BlackBerry อันได้แก่ BlackBerry® Cyber Suite, BlackBerry Spark® Suite, BlackBerry® Alert, BlackBerry® AtHoc®, BlackBerry® Guard, และ BlackBerry® Security Services ซึ่งวิศวกรฝ่ายเทคนิคของ Bangkok Systems จะเข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการรับรองโดย BlackBerry เพื่อสามารถให้บริการในระดับผู้เชี่ยวชาญและสามารถช่วยเสริมสร้างธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างเป็นมืออาชีพ

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์นั้น คาดว่าจะขยายตัวในตลาดโลกถึง 25.7% ภายในปี 2573 จากความต้องการเป็นจำนวนมากของตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การร่วมมือกันในครั้งนี้จึงเป็นการผนึกกำลังเครือข่ายของบริษัท Bangkok Systems และชุดโซลูชันการรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะที่ครอบคลุมการใช้ระบบปฏิบัติการ Cylance® AI จาก Blackberry ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมในด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค อุปกรณ์ปลายทางและธุรกิจต่างๆ จากภัยคุกคามทางไซเบอร์

เหตุการณ์คุกคามทางไซเบอร์จำนวนมากที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้แสดงให้เห็นว่ามัลแวร์เรียกค่าไถ่ทำให้เกิดความเสี่ยงภัยทางไซเบอร์ นอกจากนี้การละเมิดข้อมูลบริษัทใหญ่จากแฮกเกอร์อย่าง REvilConti และ Darkside ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการมีเครืองมือที่เหมาะสมในการตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจ

คุณประภาภรณ์ จิระธีปกรณ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Bangkok Systems

Bangkok Systems ในฐานะตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยด้านไอทีได้ให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แก่ธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย กัมพูชา ลาว และพม่ามานานกว่า 20 ปี เรามุ่งมั่นที่จะช่วยนำพาลูกค้าของเราจัดการกับความต้องการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยที่ล้ำลึกของ Blackberry” คุณประภาภรณ์ จิระธีปกรณ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Bangkok Systems กล่าว

เหตุการณ์ที่มาจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ถือเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญที่สุดในปี 2564 โดย 40% ของธุรกิจในเอเชียแปซิฟิกระบุว่า อาชญากรรมทางอินเทอเน็ตและปัญหาเรื่องข้อมูลรั่วไหลคือปัญหาที่สำคัญ โดยคาดว่า ข้อบังคับเรื่องข้อมูลรั่วไหลที่บังคับใช้ใหม่นั้นจะมีบทลงโทษสำหรับภัยคุกคามทางไซเบอร์และการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสูญเสียมากขึ้นสำหรับบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทั้งนี้ ะเทศไทยมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้องค์กรที่ให้บริการด้านข้อมูลที่สำคัญต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่สอดคล้องกับประมวลหลักการปฏิบัติและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แกรม ไพเปอร์ ผู้อำนวยการและ Channel Partner and Alliances ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ BlackBerry

“เมื่อต้องเผชิญกับการโจมตีไซเบอร์บ่อยขึ้นและการตรวจสอบกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น BlackBerry จึงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ให้สามารถสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อม ป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ การเป็นพันธมิตรกับ Bangkok Systems ในครั้งนี้ เราตั้งใจจะนำระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาใช้ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สะดวกและครอบคลุมสำหรับธุรกิจทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” แกรม ไพเปอร์ ผู้อำนวยการและ Channel Partner and Alliances ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ BlackBerry กล่าว

Comments

comments