อาลีบาบา กรุ๊ป (“อาลีบาบา”) เชิญชวนผู้บริโภคที่สนใจด้านสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับอาหารที่ปลูกอย่างยั่งยืน เข้ามามีส่วนร่วมในการเปิดตัวเกมออนไลน์ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเพิ่มการสนับสนุนให้แก่เกษตรกรไทยที่ทำการเกษตรแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนให้แก่เกษตรกรไทย ผ่านการสนับสนุนจากอาลีบาบา

แคมเปญออนไลน์ของอาลีบาบานี้ จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) (“F.AEC”) ซึ่งเป็นแคมเปญที่มุ่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบด้านลบของการเผาทำลายในพื้นที่เกษตร อีกทั้งยังช่วยจัดหาทรัพยากรให้แก่เกษตรกรไทยที่มีความตั้งใจจะนำแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้ เดิมเกษตรกรมักใช้วิธีการเผาทำลายพื้นที่เกษตรในการเคลียร์ที่ดิน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูเพาะปลูก โดยเชื่อกันว่าวิธีนี้ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ เป็นหนึ่งในตัวการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งผลกระทบต่อพืชและสัตว์ในท้องที่

ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธาน F.AEC กล่าวว่า เราขอขอบคุณอาลีบาบาที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม เราเชื่อในความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกในการส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบของการเผาในที่โล่ง ซึ่งเป็นวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลก ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกษตรกรในชุมชน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทยทุกคนจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมแคมเปญออนไลน์และสนับสนุนเกษตรกรไทยได้ด้วยการเล่นเกม “Green Ranger Dashบนหน้า Facebook Alibaba Group Thailand ตั้งแต่วันนี้ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เพียงแชร์ภาพสกรีนช็อตของคะแนนลงในกล่องคอมเมนต์และแท็กเพื่อนอีกสองคนใต้โพสต์เดียวกัน อาลีบาบาจะเปลี่ยนทุกคอมเมนต์ของคุณเป็นเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ และอุปกรณ์การเกษตร และมอบให้กับเกษตรกร 8,314 คนจากสามจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย (ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการรณรงค์เพื่ออากาศบริสุทธิ์และป่าสมบูรณ์ในพื้นที่สูงเขตจังหวัดภาคเหนือ (Fresh Air and Green Forest Project) ของ F.AEC

หน้าแรกของเกม Green Ranger Dash

การบริจาคในแคมเปญดังกล่าวจากอาลีบาบาสู่เกษตรกรไทยจะขึ้นอยู่กับผู้เข้าร่วมเล่นเกม โดยอาลีบาบาจะบริจาคเมล็ดพันธุ์อินทรีย์หากโพสต์ดังกล่าวได้ 50 คอมเมนต์ หากได้ 100 คอมเมนต์ อาลีบาบาจะบริจาคเมล็ดพันธุ์อินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ และหากได้รับ 250 คอมเมนต์ อาลีบาบาจะบริจาคอุปกรณ์ทำเกษตรอินทรีย์ที่จำเป็นด้วย

แคมเปญ “Green Ranger Dash” เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของอาลีบาบาในการเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา อาลีบาบาได้ประกาศคำปฏิญาณที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายใต้การดำเนินงานของบริษัทภายในปี 2573 และเปิดตัวเป้าหมาย สโคป 3+ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการริเริ่มอื่น ๆ ของอาลีบาบาที่ตั้งใจจะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอีโคซิสเท็มของกลุ่มจำนวน 1.5 กิกะตันภายในปี 2578

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) (“F.AEC”) ในการช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรทั่วประเทศไทย สามารถเยี่ยมชมได้ที่ http://www.aecth.org

Comments

comments