บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและพันธมิตร เปิดตัวงานแฮกกาธอน (Hackathon) ภายใต้โครงการ Delta Angel Fund สำหรับสตาร์ทอัพประจำปี 2565 โดยในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ฮับบา จำกัด ร่วมเป็นพันธมิตรให้คำแนะนำทางธุรกิจในฐานะผู้เชี่ยวชาญ พร้อมร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เข้าแข่งขัน นอกจากนี้ บริษัท มีเดีย แท็งค์ จำกัด ผู้ผลิตรายการเรียลิตี้โชว์ ธุรกิจพิชิตล้าน Shark Tank Thailand ได้ให้การสนับสนุนเป็นปีที่สองติดต่อกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ทีมสตาร์ทอัพผู้ชนะได้เข้าแข่งขันในรายการเรียลิตี้โชว์ทางธุรกิจต่ออีกหนึ่งซีซัน

เดลต้าและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้ร่วมกันให้ทุนแก่สตาร์ทอัพผ่านทางกองทุน The Angle Fund ตั้งแต่การเปิดตัวโครงการในปีพ.ศ. 2559 โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนาผู้มีความสามารถในประเทศไทยและบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพในภาค อุตสาหกรรมนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนโยบายของรัฐบาลไทย จนถึงปีพ.ศ. 2564เดลต้าได้มอบเงินทุนกว่า 19 ล้านบาทให้กับ 183 ทีมผู้ชนะ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอัจฉริยะและพลังงานในตลาดประเทศไทย โดยกองทุนได้ช่วยปั้นสตาร์ทอัพที่มีผลงานโดดเด่นและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 650 ล้านบาท สำหรับโครงการ Angel Fund เดลต้า ประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุนเพียงหนึ่งเดียวที่ให้การสนับสนุน

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวภายในงานว่า “กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะยังคงดำเนินการตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มุ่งจะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นประเทศที่เศรษฐกิจมีการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โครงการ Angel Fund นี้ จึงช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการและพัฒนาเหล่าสตาร์ทอัพ  ในขณะเดียวกัน ก็สร้างโอกาสให้พวกเขาสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงนำองค์ความรู้และทักษะต่างๆ ไปใช้กับองค์กรการค้าของพวกเขาได้”

นายแจ็คกี้ จาง ประธานบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “โดยทั่วไปนั้น การสร้างธุรกิจใหม่อาจต้องใช้เวลาเริ่มต้นธุรกิจมากถึง 10 ปีเพื่อให้ประสบความสำเร็จ และนี่คือเหตุผลว่าทำไม เดลต้าถึงต้องการสนับสนุนสตาร์ทอัพในประเทศไทยเพื่อให้สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว โดยกองทุน Angel Fund นี้ ไม่เพียงแต่มอบเงินทุนให้แก่เหล่าสตาร์ทอัพเท่านั้น แต่ยังมอบประสบการณ์ทางธุรกิจ และเทคโนโลยีล่าสุดต่างๆ ให้อีกด้วย นี่เป็นเพียงหนึ่งในโครงการที่เดลต้าทำร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และพันธมิตรของเราในการสนับสนุนสตาร์ทอัพ SMEs และเหล่านักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรมในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย เรามีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะช่วยเหลือสังคมไทย และร่วมในโครงการเหล่านี้เพื่อคนไทย จากใจของเราโดยปราศจากเงื่อนไขอื่นใดๆ”โครงการ Angel Fund ช่วยให้ผู้ประกอบการไทย พันธมิตรภาครัฐและเอกชน ได้เชื่อมต่อและช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านกองทุน และคอร์สพัฒนาทักษะทางธุรกิจและนวัตกรรม โดยกิจกรรมของโครงการ Angel Fund ได้แก่ หลักสูตรติวเข้มธุรกิจ พร้อมติวบันได 6 ขั้นสู่ความก้าวหน้า นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังมีโอกาสได้แข่งขันและนำเสนอโมเดลธุรกิจของตนต่อคณะกรรมการตัดสินซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรม ผู้สนับสนุน และนักลงทุนอีกด้วย

ในปีพ.ศ. 2565 กองทุน Angel fund เปิดรับทีมสตาร์ทอัพจำนวน 45 ทีม ซึ่งคัดเลือกจากผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 130 ราย โดยการแข่งขันครั้งนี้ได้มุ่งเน้นไปที่แนวคิดธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Technology) และการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้จริง สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่มาพร้อมกับกระบวนการ R&D (Research & Development) เต็มรูปแบบ โดยครอบคลุมเทคโนโลยีใน 6 กลุ่มอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้:

  1. ยานยนต์ (Automotive)
  2. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
  3. วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics)
  4. การแพทย์แบบบูรณาการ (Integrated Medicine)
  5. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Intelligent Electronics)
  6. การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (Digitalization)

ทีมผู้เข้าเแข่งขันจะต้องเข้าร่วมหลักสูตรติวเข้มธุรกิจ (Business boot camp) เป็นเวลา 7 วัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเสริมสร้างจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ทีมผู้เข้าแข่งขันยังได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านการแก้ไขปัญหา (Problem-solving skills) ระหว่างช่วงกิจกรรมแฮกกาธอน ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์เป็นเวลา 3 วัน ก่อนที่จะนำเสนอโมเดลธุรกิจของแต่ละทีมต่อผู้สนับสนุนเพื่อระดมเงินทุนในกิจกรรม Pitching Day สุดท้ายทีมผู้ชนะโครงการ Angel Fund ยังมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Shark Tank Thailand เพื่อโอกาสที่จะได้รับการลงทุนเพิ่มเติมจากรายการ

นับเป็นการเข้าสู่ปีที่เจ็ดแล้วสำหรับความร่วมมือระหว่างเดลต้ากับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการจัดกองทุน Angel Fund เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่แข็งแกร่งในการช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพมากความสามารถในประเทศไทย เดลต้าได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ และระบบดิจิทัลมาใช้ไม่ว่าจะเป็น การจัดงานแฮกกาธอนในรูปแบบออนไลน์หรือการร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำในไทย เพื่อขยายการเข้าถึงกองทุนพร้อมสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ผู้ประกอบการและสังคมไทย

Comments

comments