สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จะจัดงานแถลงข่าว การจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย TRIUP Fair 2022” ก้าวสำคัญของวงการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งแรกของประเทศไทยกับกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ที่จะมีบทบาทในการผลักดันและขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ให้เกิดการต่อยอด และใช้งานได้จริง เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน  ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาล ให้เกิดความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม

โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ได้แก่ ศ. ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.สิริพร พิทยโสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)และ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ดำเนินรายการโดย คุณต๊ะ – พิภู พุ่มแก้วกล้า

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 15 โซน D สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) อาคาร SM Tower

Comments

comments