NT จัดทำระบบตรวจสอบเพื่อระงับการโทรเข้าจากต่างประเทศที่ผิดปกติ หวังร่วมแก้ปัญหาการระบาดหนักจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พร้อมแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อแม้เป็นหมายเลขเรียกเข้าจากในประเทศ

นายสมพงษ์ อัศวบุญมี ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยว่า จากกรณีที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์กำลังสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้แก่ประชาชนในขณะนี้ ทาง NT มีความห่วงใย และต้องการร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยในส่วนชุมสายโทรศัพท์ระหว่างประเทศของ NT ได้ดำเนินการตรวจสอบความผิดปกติของหมายเลขโทรศัพท์ที่เรียกเข้าจากต่างประเทศตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อพบความผิดปกติจะระงับการโทรจากหมายเลขต้นทางดังกล่าวและแจ้งไปยังผู้ให้บริการในต่างประเทศตรวจสอบทันที โดยพบว่าหมายเลขโทรศัพท์เรียกเข้าที่มีลักษณะผิดปกติเข้าข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะมีรูปแบบหมายเลขต้นทางไม่ถูกต้อง หรือมีลักษณะการเรียกติดต่อไปยังหมายเลขปลายทางที่ผิดปกติ เช่น หมายเลขที่ไม่มีในระบบ (Unassigned No., Spare Code) หมายเลขที่ไม่มีตัวตน รวมถึงหมายเลขที่มีการโทรเข้ามายังหมายเลขปลายทางจำนวนมากในเวลาเดียวกัน

​ ​ทั้งนี้ เพื่อร่วมป้องกันการเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างครบวงจร NT ได้ปรับรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศขาเข้าให้มีรูปแบบตามมาตรฐานโทรคมนาคมของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU-T) รูปแบบเดียว คือ มีเครื่องหมาย “+” นำหน้าตามด้วยรหัสประเทศ เช่น +381631900756 พร้อมแจ้งให้ประชาชนรับทราบและเฝ้าระวัง หากมีสายเรียกเข้าที่มีหมายเลขต้นทางขึ้นต้นด้วย + ให้พึงสังเกตหากไม่ได้มีญาติหรือผู้ติดต่อที่อยู่ต่างประเทศให้งดรับสายในทุกกรณี โดยในส่วนของผู้รับสายปลายทางในประเทศเมื่อพบความผิดปกติ หรือสงสัยว่าสายดังกล่าวจะเป็นมิจฉาชีพ สามารถแจ้งมายัง NT Contact Center 1888 NT จะระงับการโทรจากหมายเลขต้นทางที่มีความผิดปกติและประสานแจ้งไปยังผู้ให้บริการโครงข่ายในต่างประเทศให้ตรวจสอบและระงับการโทรของหมายเลขต้นทางมายังปลายทางในประเทศไทย ขณะเดียวกันประชาชนผู้ใช้บริการที่ถูกหลอกลวงให้แจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ในกรณีที่เป็นการเรียกเข้าด้วยหมายเลขภายในประเทศ ทั้งที่เป็นโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ NT ได้ร่วมกับ กสทช. แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังลูกค้ารวมถึงผู้ใช้บริการ อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่โทรมาแอบอ้างในหลากหลายกรณี อาทิ แจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ โดยแจ้งว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดและขอตรวจสอบเงินในบัญชี หรือขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เลขบัตรประชาชน NT ขอให้ทุกท่านโปรดระมัดระวังการโจรกรรมข้อมูลทางออนไลน์ เพื่อป้องกันการสูญเงินและความเสียหายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

#NT #spamcalls #GangCallCenter #spamsms #spam #1888 #TelecomLover

Comments

comments