Opensignal ผู้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบมือถือและกำหนดมาตรฐานระดับโลกเผยรายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือของประเทศไทย เดือนพฤษภาคม 2565 พบว่า AIS ยังครองแชมป์กวาดทุกรางวัล 5G นับว่า AIS เป็นผู้ให้บริการที่โดดเด่นสามารถครองรางวัลในด้านประสบการณ์ 5G อย่างเด็ดขาด โดย AIS คว้ารางวัลด้านประสบการณ์ความพร้อมใช้งาน 5G ทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ ประสบการณ์วิดีโอ 5Gประสบการณ์เกม 5G ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง 5G ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดและอัปโหลด 5G ยิ่งกว่านั้น AIS ยังได้รับรางวัลด้านความครอบคลุมถึง 2 รางวัล ได้แก่ ความพร้อมใช้งาน 5G และการเข้าถึง 5G ซึ่งวัดจากขอบเขตของเครือข่าย 5G หมายความว่า AIS ทำคะแนนชนะได้ 7 จากทั้งหมด 11 รางวัลในหมวด 5G ซึ่งเป็นชัยชนะที่ทิ้งห่างคู่แข่งอย่างสิ้นเชิง

AIS ได้รับชัยชนะด้านความเร็วในการดาวน์โหลด ขณะที่ TrueMove H ได้รางวัลประสบการณ์ในการดาวน์โหลดกลับบ้าน

ผู้ใช้ของเราได้รับประสบการณ์ความเร็วเฉลี่ยโดยรวมและความเร็วในการดาวน์โหลด 5G เร็วที่สุดเมื่อใช้งานบนเครือข่าย AIS โดยผู้ให้บริการรายนี้คว้ารางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดโดยรวมไปด้วยความเร็ว 19.4 Mbps นำอันดับที่สองอย่าง TrueMove H อยู่ 1.7 Mbps (9.7%) นอกจากนี้ AIS ยังชนะรางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด 5G ด้วยความเร็วที่ 180.3 Mbps เหนือกว่าคู่แข่งที่ตามมาอันดับสองอย่าง TrueMove H ที่มีความเร็ว 57.4 Mbps (46.7%) ส่วน DTAC นั้นตามหลังคู่แข่งทั้งสองค่าย โดยมีความเร็วในการดาวน์โหลด 5G อยู่ที่ 25.7 Mbps และ AIS ยังได้รับรางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด 5G ด้วยความเร็ว 27.7 Mbps อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ความเร็วโดยรวมสูงสุดในด้านการอัปโหลดของประเทศไทยยังอยู่บนเครือข่าย TrueMove H (8.2 Mbps)

TrueMove H คว้ารางวัลด้านประสบการณ์วิดีโอโดยรวม ขณะที่ AIS แสดงให้เห็นว่ามีการใช้บริการวิดีโอเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากบนเครือข่าย 5G

ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ TrueMove H ยังคว้าชัยชนะในด้านประสบการณ์วิดีโอเป็นครั้งที่สองด้วยคะแนน 42.8 คะแนน มากกว่า DTAC 0.9 คะแนน โดยผู้ให้บริการทั้งสองรายได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน หมวดหมู่ ปานกลาง (40-55) AIS ตามหลังผู้ชนะมาเป็นอันดับที่สามด้วยคะแนน 5.1 คะแนน และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับแย่ (ต่ำกว่า 40) แต่อย่างไรผู้ใช้ของเราที่ใช้งานบนเครือข่ายของ AIS พบว่าคุณภาพของวิดีโอมีเพิ่มมากขึ้นบนเครือข่าย 5G ซึ่งทำให้ AIS ได้รับคะแนนด้านประสบการณ์วิดีโอ 5G สูงถึง 74.1 คะแนน ขาดเพียง 0.9 คะแนนเท่านั้น ที่จะก้าวไปอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (75 คะแนนขึ้นไป) 

DTAC ชนะรางวัลเดียวในด้านคุณภาพความเสถียรหลัก

AIS ชนะรางวัลในด้านคุณภาพความเสถียรยอดเยี่ยมด้วยคะแนน 60.9% โดยคะแนนนี้สะท้อนถึงเปอร์เซ็นต์ของการทดสอบบนเครือข่ายผู้ให้บริการของผู้ใช้งาน ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำสำหรับการรับชมวิดีโอคุณภาพระดับ HD การประชุมทางวิดีโอแบบกลุ่มและเล่นเกม อย่างไรก็ตาม DTAC เป็นผู้ชนะรางวัลในด้านคุณภาพความเสถียรหลักไปด้วยคะแนน 86.5% ซึ่งถือเป็นการชนะด้วยคะแนนที่ขาดลอยในครั้งนี้ สำหรับคุณภาพความเสถียรหลักวัดจากเปอร์เซ็นต์การทดสอบของผู้ใช้งานตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำสำหรับการใช้แอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า ประกอบด้วย วิดีโอคุณภาพระดับ SD การโทรแบบเสียงและท่องเว็บ 

AIS ยังคงครองรางวัลในด้านเกมและแอปพลิเคชันเสียง

AIS รั้งอันดับหนึ่งทั้งในหมวดหมู่โดยรวมและหมวดหมู่ 5G ในด้านประสบการณ์เกมและประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง ซึ่งกวาดทั้ง 4 รางวัล โดยผลลัพธ์ในหมวดหมู่ประสบการณ์ทั้งหลายนี้แสดงให้เห็นว่าบริการ 5G นั้นจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์เครือข่ายมือถือที่ผู้ใช้ได้รับได้อย่างไร ในด้านประสบการณ์เกมนั้น AIS ได้รับการจัดอันดับในอยู่ในระดับปานกลาง (65-75) ขณะที่ DTAC และ TrueMove H นั้นอยู่ในระดับแย่ (40-65) อย่างไรก็ตาม ในด้านประสบการณ์เกม 5G นั้น ผู้ให้บริการทั้งหมดยังคงได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับดี (75-85) ไม่ต่างจากด้านประสบการณ์ด้านแอปพลิเคชันเสียง 5G ที่ผู้ให้บริการทั้งหมดอยู่ในระดับดี (80-87) ซึ่งสูงกว่าที่ได้รับการจัดอันดับในด้านประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงโดยรวม

ผู้ให้บริการทุกรายมีคะแนนเสมอกันในด้านความพร้อมใช้งาน แต่ AIS คว้ารางวัลด้านขอบเขตของเครือข่าย 5G ทั้งสองรางวัลไปครอง

ในเชิงสถิติแล้ว ผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามรายในประเทศไทยทั้ง AIS, DTAC และ TrueMove H ต่างได้รับรางวัลด้านความพร้อมในการใช้งานด้วยคะแนนมากกว่า 99% ซึ่งนับเป็นชัยชนะร่วมกันในหมวดหมู่เดียวในรายงานฉบับนี้ แต่อย่างไร AIS ยังคงเป็นผู้คว้ารางวัลทั้งในด้านความพร้อมใช้งาน 5Gและการเข้าถึง 5G เมื่อดูในด้านความพร้อมใช้งาน 5G แล้ว ผู้ใช้ของเราบนเครือข่าย AIS มีการเชื่อมต่อ 5G ถึงเกือบหนึ่งในสี่ของช่วงเวลาที่ใช้งาน ซึ่งมากกว่าที่ผู้ใช้ได้รับในเครือข่าย TrueMove H ที่ 2.8% ในส่วนของการเข้าถึง 5G นั้น ผู้ใช้บนเครือข่าย AIS เชื่อมต่อ 5G ตามสถานที่ที่เดินทางไปเยี่ยมชมมากกว่า 5 แห่งจากทั้งหมด 10 แห่ง

การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค

จากทั้ง 7 ภูมิภาคกับอีก 5 รางวัลในด้านประสบการณ์โดยรวมของประเทศไทยนั้น AIS กวาดรางวัลแต่เพียงผู้เดียวไปทั้งหมด 22 รางวัลและคว้ารางวัลร่วมกับคู่แข่งอีก 3 รางวัลจากทั้งหมด 35 รางวัล รวมทั้งได้รับรางวัลในด้านประสบการณ์เกมและประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงอีกด้วย ซึ่งทั้งสองหมวดหมู่นี้ เราสังเกตเห็นว่าคะแนนสูงสุดของประเทศไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นของเครือข่าย AIS ด้วยคะแนน 76.4 ในด้านประสบการณ์เกมและ 80.4คะแนนในด้านประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง

ตารางรางวัล Opensignal จากการวิเคราะห์ในระดับภูมิภาค

ผู้สนใจสามารถคลิกอ่านและดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มนี้ได้ที่

https://www.opensignal.com/th/reports/2022/05/thailand/mobile-network-experience

เกี่ยวกับ Opensignal

Opensignal เป็นบริษัทผู้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบมือถือและกำหนดมาตรฐานระดับโลกโดยอิสระเพื่อทำความเข้าใจสถานะที่แท้จริงของเครือข่ายมือถือโลกโดยอิงจากการวัดประสบการณ์ผู้ใช้จริง รายงานอุตสาหกรรมของบริษัท สามารถใช้เป็นแนวทางที่ชัดเจนเพื่อเข้าใจประสบการณ์จริงที่ผู้บริโภคได้รับจากเครือข่ายไร้สาย และเราทำการวัดนี้กับผู้ให้บริการเครือข่ายรายใหญ่ทุกรายทั่วโลก

Comments

comments