บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาช)  ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แจ้งเตือนภัยประชาชนเฝ้าระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การหลอกลวงผ่านโทรศัพท์ให้สังเกตหมายเลขที่โทรเข้ามา  หากพบว่ามีการโทรเข้าจากเลขหมาย +(เบอร์ที่โทรมาจากต่างประเทศ) โดยไม่มีคนรู้จักที่จะติดต่อจากต่างประเทศควรระมัดระวังอาจเป็นการโทรจากมิจฉาชีพ  ซึ่งที่ผ่านมา ลักษณะมิจฉาชีพจะพบได้ในกรณี การโทรเข้าเข้ามาจากระบบIVR ระบบตอบรับอัตโนมัติ  (Interactive Voice Response) การส่งข้อความ SMS ทั้งนี้จึงได้ให้ประชาชนเฝ้าระวัง  หากพบเจอสามารถโทร. แจ้งได้ที่ NT Contact Center 1888

Comments

comments