ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การพูดคุยเกี่ยวกับกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลได้กลายเป็นหัวข้อในการประชุมผู้บริหารไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนวิธีการทำงานที่ทันสมัย รูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ และการเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการสำหรับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นได้เร่งให้เกิดการนเทคโนโลยีดิจิทัลจำนวนมากมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจากธุรกิจต่าง ๆ ต้องเผชิญกับความจำเป็นเร่งด่วนในการเปิดรับรูปแบบการทำงานจากทุกสถานที่ และจัดการกับความต้องการที่ผันผวนไปอย่างมาก

ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดการตระหนักถึงคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ มีการลงทุนที่สมเหตุสมผลมากขึ้น และจำนวนผู้บริหารที่สนับสนุนความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงนี้ก็เพิ่มจำนวนขึ้น  ในขณะเดียวกัน รูปแบบ

การปรับใช้คลาวด์ควบคู่ไปกับความสามารถในการผสานรวมด้วย API ที่ทันสมัย ช่วยขับเคลื่อนขั้นตอนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นไปได้  ระบบคลาวด์ไม่เพียงแต่จะเพิ่มความสามารถในการปรับขนาด การรักษา
ความปลอดภัย และศักยภาพของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในการลงทุนด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยรวบรวมข้อมูลทั่วทั้งองค์กรตลอดจนการดำเนินงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริงแบบไดนามิก  การนำมาปรับใช้เช่นนี้เป็นการนำศาสตร์และศิลป์ในการดำเนินธุรกิจบรรจบเข้าด้วยกัน และเพิ่มคุณค่าให้กับกระบวนการทำงานมากขึ้น ทว่า ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงนี้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล แต่ก็ยังคงมีข้อบกพร่อง

                 

หรือจะเป็นคำจำกัดความที่ผิดพลาด?

เพราะอย่างน้อยในสถานการณ์ส่วนใหญ่ การเปลี่ยนแปลงมักจะหมายความถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งครั้ง ในขณะที่พจนานุกรมออกซฟอร์ดหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโดยสมบูรณ์สำหรับบางคนหรือบางสิ่บางอย่างโดยทั่วไป การเปลี่ยนแปลงจะเกิดกับหนึ่งเหตุการณ์หรือชุดเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงไปสู่จุดประสงค์เดียวกัน

สำหรับความหมายด้านดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้มักจะอยู่ในรูปแบบของโครงการเดียว เช่น ซอฟต์แวร์ระบบวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) แบบใหม่ หรือกลุ่มโครงการต่อเนื่องเพื่อสร้างโปรแกรมที่ครอบคลุมมากขึ้น มุ่งเน้นที่การปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลการเป็นวิธีสำคัญในการปรับปรุงให้ทันสมัย เร่งการตัดสินใจ รวมถึงการใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับทั้งในด้านประสบการณ์และประสิทธิภาพทางเงิน แต่หากการเปลี่ยนแปลงนี้สิ้นสุดลงหลังการใช้งานจริงของเทคโนโลยีที่รองรับ ข้อดีต่าง ๆ ก็จะลดลงไปตามเวลาที่
ผันผ่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สภาพแวดล้อมดิจิทัลที่แท้จริง

วินสตัน เชอร์ชิล เคยกล่าวไว้ว่าการปรับปรุงคือการเปลี่ยนแปลง จะสมบูรณ์แบบได้ต้องหมั่นปรับเปลี่ยนแม้ว่าความสมบูรณ์แบบในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอาจจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากในปี 2565 นี้ แต่สำหรับธุรกิจ
ต่าง ๆ กลับไม่เคยรู้สึกจริงจังมากขึ้นขนาดนี้มาก่อน

การรักษาสภาพแวดล้อมทางดิจิทัลที่แท้จริง ซึ่งสามารถฟื้นคืนเป็นปกติ ปรับขนาด และยืดหยุ่นได้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ลดความเสี่ยง และความไม่แน่นอนของตลาดนั้น การเปลี่ยนแปลงเพียงครั้งเดียวย่อมไม่สามารถทำได้  เราดำเนินงานอยู่ในสภาพที่เศรษฐกิจกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน
เกิดอุตสาหกรรมและหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อตามให้ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้น ภายใต้เรื่องนี้ บริษัทต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องสำรวจโมเดลธุรกิจและช่องทางใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลง ต้องสร้างวิธีการใหม่ให้อยู่ใน DNA ของธุรกิจ และพร้อมที่จะนำทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้ในเรื่องใหม่ ๆ หรือความท้าทายต่าง ๆ ที่ใช้การกดปุ่มเพียงแค่คลิกเดียว

ธุรกิจจำนวนมากจะยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า เรื่องนี้ถือเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการวางแผน ทว่า การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลที่จำเป็นต่อการเติบโตในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงจำต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง  แม้ว่าเรื่องนี้จะดูคล้ายกัน แต่ก็เป็นแนวทางพื้นฐานในการส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่เหมาะสม มากกว่าจะมุ่งเน้นไปที่การคัดเลือกเทคโนโลยี  การเปลี่ยนจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานไปเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนั้น จะต้องใช้แนวทางในการบริหารจัดการบุคคลที่มีความสามารถ
มีทักษะ การลงทุนเฉพาะด้าน ตลอดจนวิสัยทัศน์ที่เหมาะสม ซึ่งไม่เพียงแค่ในระยะสั้นเท่านั้น แต่ต้องรวมถึง
ในระยะยาวด้วย

Amazon มักได้รับการกล่าวถึงในฐานะเป็นตัวอย่างธุรกิจที่ดีที่ใช้แนวทางเฉพาะนี้อย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ ระบุว่า นวัตกรรมไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในช่วงเวลาหนึ่งเหมือนแฮกกาธอน หรือศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจที่แข่งขันเพื่อระดมความคิดสร้างสรรค์ หากแต่เกิดขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของงานในแต่ละวัน  ในทางปฏิบัติ ทุกการประชุมและการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปเพื่อแน่ใจว่า ลูกค้าจะได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจและสนับสนุนเป้าหมายของบริษัทฯ ในการปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งส่วนหนึ่งของเป้าหมายนี้หมายถึงการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องเพื่อลูกค้า การตระหนักรู้จากภายนอก รวมถึงการมองหาไอเดียใหม่ ๆ นอกองค์กร โดยจะต้องไม่ถูกจำกัดด้วยข้อกำหนดห้ามรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น”  ผู้สร้างนวัตกรรมจะแก้ไขและปรับปรุงข้อเสนออย่างต่อเนื่องตามความคิดเห็นของลูกค้าเป็นหลัก ภายใต้การวางแผนระยะยาวที่กำหนดอยู่ในกรอบค่านิยมหลักที่ฝังแน่นอยู่ใน Amazon มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง 

การเปลี่ยนแปลงที่ไม่สิ้นสุด

โดยทั่วไป โครงการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เราเคยเห็นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องสำหรับองค์กรส่วนใหญ่  แต่สำหรับบริษัทที่เชี่ยวชาญและมองการณ์ไกลกำลังสร้างแนวทางในการพัฒนา ตรวจสอบ และลงทุนในกระบวนการ แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนระบบต่าง ๆ ซึ่งทำให้แน่ใจว่าความสามารถที่มีอยู่จะได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความต้องการและความแตกต่างที่เปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจนั้น ๆ เมื่อเติบโตขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไปของตลาดปัจจุบันที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถเปลี่ยนทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทได้ตามความจำเป็น

การแพร่ระบาดได้ส่งผลกระทบระยะยาวต่อองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ผลสำรวจของผู้ผลิตเมื่อเร็ว ๆ นี้ชี้ให้เห็นถึง
การยอมรับว่า อุตสาหกรรมการผลิตจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมก่อนเกิดการแพร่ระบาดอีกต่อไป  ในขณะที่รายงานเน้นว่า 95% ของผู้ตอบแบบสำรวจมีความกังวลเกี่ยวกับซัพพลายเชนของตนในปัจจุบัน อีก 91% ได้เพิ่มการลงทุนในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลด้วยวิธีการตอบสนอง และคาดหวังถึงอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

อยู่หัวแถวเข้าไว้

การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในอนาคคอย่างแน่นอน และเพื่อให้ก้าวล้ำไปข้างหน้า จะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมในการเปลี่ยนแปลงเป็นอันดับแรก  องค์กรจะสร้างรูปแบบ
การทำงานที่เน้นความคล่องตัว ความเร็ว การปรับขนาด และความยืดหยุ่น ผ่านสภาพท้าทายที่เป็นอยู่
เพื่อทบทวนและปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า ประเมินทั้งรูปแบบการดำเนินงานและข้อมูลที่มีอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอาจเป็นคำศัพท์ที่เราใช้ร่วมกับการปฏิวัติทางดิจิทัลที่เราทุกคนกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้  อย่างไรก็ตาม ผู้ชนะด้านดิจิทัลที่แท้จริงคือผู้ที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นวิถีในการรักษาความเกี่ยวข้องในตลาด ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและสร้างข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขันได้เร็วและชัดเจนกว่าคู่แข่ง

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินฟอร์ อาเชียน-อินเดีย

Comments

comments