กรุงเทพมหานคร (กทม.) จัดเทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบางกอกวิทยา ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2565 จาก 12 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือฯกลุ่มทรู พร้อมเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) RICOH Beartaiและ Techsauce ได้ร่วมสนับสนุนเทศกาลดังกล่าว ภายใต้แนวคิดCP บางกอกวิทยา ด้วยการเปิดบ้านทรู ดิจิทัลพาร์ค เปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลคนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ เปิดประสบการณ์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ผ่านการลงมือทำจริงที่สนุกและเข้าใจง่าย เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคน  ด้วยการส่งเสริมเด็กและเยาวชนไทยที่ถือเป็นอนาคตของประเทศ

โดยในงานได้รับเกียรติจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเปิดงาน โดยมี นายนพปฎล เดชอุดม  ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหารยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น  ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ตลอดงานได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม, โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์), โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์, โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์), โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์), โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา, โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ, โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์, โรงเรียนนาหลวง, โรงเรียนบ้านบางกะปิ  และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  และประชาชนทั่วไปอย่างคับคั่ง ชั้น 6 ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ

การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ CP บางกอกวิทยาเป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง อาทิ  ฝึกเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ตั้งแต่ระดับที่เข้าใจง่ายในกลุ่มเด็กอนุบาล ไปจนถึงระดับเชิงลึกในชั้นมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างโอกาสคนรุ่นใหม่ได้ร่วมสร้างระบบนิเวศวิทยาศาสตร์และทางเทคโนโลยี รวมไปถึงการสร้างประสบการณ์โลกเสมือนจริงทั้งนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

นายพัฒน์ ดอนคำไฮ  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทย์คณิต จากโรงเรียนนาหลวง หนึ่งในเยาวชนผู้ร่วมกิจกรรม CP บางกอกวิทยา กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่มีการจัดงานนี้ขึ้นมาเพราะเป็นคนชอบวิทยาศาสตร์และพยายามหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยเหลือคน วันนี้สนุกและได้เรียนรู้นวัตกรรมล้ำสมัยทั้ง VR AR รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ มองว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและพัฒนาตัวเองที่มีความฝันที่จะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ เพราะอยากที่จะพัฒนาโปรแกรมหุ่นยนต์ที่สนับสนุนงานด้านการบริการ เช่นหุ่นยนต์เสริฟ์อาหาร เพื่อจะได้ช่วยส่งเสริมตลาดแรงงานในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาทักษะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนในสังคม

ดช. จิรายุ วุฒิชา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านบางกะปิ  เผยว่า วันนี้ตื่นเต้น และตื่นตามากที่ได้เห็นหุ่นยนต์ทำอะไรได้หลายอย่างและยังได้ฝึกเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ด้วย รู้สึกสนุกและภูมิใจมากที่เขียนโปรแกรมได้ ไม่ยากเลยเพราะเป็นคนชื่นชอบหุ่นยนต์มาก มีความฝันที่อยากเป็นนักสร้างหุ่นยนต์ จะทำหุ่นยนต์ไว้ช่วยเหลืองานบ้านให้คุณแม่จะได้มีเวลาไปเที่ยวกับผม การได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จะนำความรู้ได้ไปบอกคุณแม่ บอกเพื่อนๆที่ไม่ได้มาด้วยให้ลองฝึก ลองทำอะไรที่เราชอบไม่ได้ทำยากถ้าเราตั้งใจทำ

นางสาวพิมพ์วิสา ช้างเจริญ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาจีน จากโรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ กล่าวว่า การได้เข้าร่วมกิจรรม CP บางกอกวิทยา รู้สึกสนุกและประทับใจมากที่มีการจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ มองว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญได้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการสื่อสารพราะตอนนี้เรียนภาษาจีนและกำลังอยากจะศึกษาต่อด้านนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการสื่อสารจึงถือว่าสำคัญมากที่จะช่วยพัฒนาทักษะการทำงานด้านภาษาละการสื่อสารให้คนทั่วโลกเชื่อมต่อกันได้รวดเร็วและดียิ่งขึ้น ในวันนี้ที่มาก็ได้แรงบันดาลใจว่าอยากจะนำความรู้ทีได้รับไปพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องแปลภาษาให้สามารถเข้าถึงได้ทุกคน

โดยงานCP บางกอกวิทยา รวมความตื่นตาตื่นใจด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะบนพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตร ได้เปิดให้เข้าชมได้ฟรีตั้งแต่วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2565 โดยแบ่งเป็น 2 โซน ได้แก่

โซนหุ่นยนต์

สร้างแรงบันดาลใจให้กับนวัตกรน้อย ด้วยกองทัพหุ่นยนต์หลากหลายรูปแบบจาก True Robotics ที่พัฒนาความฉลาดล้ำของหุ่นยนต์โดยคนไทย จนสามารถให้ข้อมูล ส่งของ นำทาง และเสิร์ฟเครื่องดื่มได้

Mini Workshop กับ ROBOT LAB ชวนเรียนรู้การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับมืออาชีพ ต่อยอดความฝัน ฝึกฝนทักษะเพื่อมุ่งสู่เส้นทางนักพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ในอนาคต

สตูดิโอสแกนบุคคล 3 มิติ (3D AVATAR STUDIO) ถ่ายภาพ 3 มิติ โดยใช้กล้องพร้อมกันถึง 100 ตัว ภายในเวลา 15 วินาที พร้อมนำภาพไปแปลงเป็นAnimation, SFX, VR, AR รวมถึงทางการแพทย์

True 5G Pong Bot หุ่นยนต์ฝึกปิงปองอัจฉริยะตัวแรกในไทย ใช้เทคโนโลยี 5G และ Robotics ทำงานร่วมกับกล้องจับความเคลื่อนไหวสามารถตอบสนองแบบเรียลไทม์ตามระดับความสามารถของนักกีฬาได้อย่างแม่นยำ ช่วยพัฒนาได้ทั้งทักษะและเทคนิคการเล่นปิงปอง

โซนนวัตกรรม

CP Innovation for Sustainability Center ชมนิทรรศการการดำเนินธุรกิจของเครือซีพีตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจตลอดหนึ่งศตวรรษของเครือซีพี

RICOH Experience Center สัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยให้การบริหารจัดการงานเอกสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดและ Analytic Solutionsและระบบห้องประชุมอัจฉริยะ

พื้นที่สร้างสรรค์จาก KMITL City Center และ Next Creator Space พบกับเทคโนโลยี AR, VR และ Metaverse ตลอดจน Digital Playground ให้ชมและทดลองเล่นอย่างจุใจ

Beartai ชวนทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวเทคโนโลยีในสตูดิโอสื่อไลฟ์สไตล์เทคโนโลยีชื่อดังของไทย

Techsauce เปิดแนะแนวอาชีพสายเทคให้กับน้องๆ ที่สนใจอยากจะทำงานด้านดิจิทัล และเทคโนโลยี

Comments

comments