บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT แจ้งเตือนมีกลุ่มมิจฉาชีพปลอมเอกสาร
ส่งจดหมายถึงลูกค้า ให้ชำระค่าบริการในการเปลี่ยนระบบสายสื่อสารภายในห้างสรรพสินค้า

NT ขอแจ้งว่าขณะนี้ได้มีมิจฉาชีพแอบอ้างส่งจดหมายถึงลูกค้าที่ใช้บริการของ NT ในห้างสรรพสินค้า
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ให้ชำระค่าบริการในการเปลี่ยนระบบสายสื่อสารภายในห้างฯ ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความเข้าใจผิด โดย NT ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง จึงขอแจ้งเตือนผู้ใช้บริการอย่าหลงเชื่อขอให้ตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางหลัก  หรือในกรณีที่ได้รับจดหมายแจ้งจากทางบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหลอกลวง พร้อมทั้งขอให้ลูกค้าที่ได้รับจดหมาย หรือเบาะแสแจ้งเข้ามาที่ Call Center 1888 หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 0-214-1999 เพื่อดำเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป

Comments

comments