เมื่อเร็วๆ นี้ คุณสุพจน์  สัญญพิสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ “JAS” และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ “3BB” (ยืนกลาง) เป็นประธานในพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ISO/IEC 27001:2013 จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ในโอกาสที่ 3BB ได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ 3BB ให้เทียบเท่าระดับสากล โดยสอดคล้องกับบทบาทนโยบายและแผนปฏิบัติการที่ 3BB ได้ปรับบทบาทใหม่ที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของ 3BB มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและมีคุณภาพปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ มีการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม ป้องกันการรั่วไหล และคงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ได้มีการตรวจสอบและป้องกัน ตลอดจนปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีการพัฒนาตลอดเวลา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการ ทำให้ลูกค้าเชื่อใจและไว้วางใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB

#JAS #3BB #ISOIEC27001:2013

Comments

comments