นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ ประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น รับรางวัล Prime Minister Award สาขา Evangelist of the Year ในฐานะสตาร์ทอัพที่เป็นบุคคลต้นแบบ สามารถยกระดับการเติบโตระบบนิเวศของไทยสู่สากลจนเป็นที่ประจักษ์ จากความสำเร็จในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล มาร่วมสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่สังคมและประเทศอย่างยั่งยืน โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนวงการสตาร์ทอัพ ด้วยการจัดตั้งกองทุนมูลค่ากว่า 200 ล้านเหรียญ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีระบบนิเวศน์ครบวงจร ดึงดูดทั้งสตาร์ทอัพและบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากทั่วโลกกว่า 100 บริษัท ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษากว่า 40 องค์กร ให้มารวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน

พิธีประกาศเกียรติคุณนี้จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพของประเทศ ประจำปี 2565 หรือ Prime Minister Award: National Startup 2022

Comments

comments