บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึงการรับทราบการรวมธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ดีแทค) โดยกำหนดเงื่อนไขและมาตรการเฉพาะเพื่อกำกับดูแลการควบบริษัทในครั้งนี้  ซึ่งทรู จะทำการพิจารณาเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะดังกล่าว เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปที่เหมาะสมและการดำเนินการขั้นต่อไป ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณาเงื่อนไขของ กสทช.ข้างต้น จะรายงานเพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

True received official notification of the plan for amalgamation from NBTC

Bangkok, October 25th, 2022 – True Corporation Public Company Limited report the President of the Stock Exchange of Thailand on the notification letter from the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) on October 25, 2022, acknowledging the amalgamation between the Company and Total Access Communication Public Company Limited attached with conditions and specific measures for supervision of the Amalgamation.  True will consider such conditions or specific measures in order to reach appropriate conclusions and determine next steps.  If there is any significant progress about the consideration of the conditions prescribed, the Company will further report to the Stock Exchange of Thailand.

Comments

comments