ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป   ผู้นำบริการด้านดิจิทัลครบวงจร  ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มโรงงานดิจิทัล (Digital Factory Platform) โดยนำศักยภาพแพลตฟอร์ม“ดาต้าไวเซอร์” สมองกลอัจฉริยะของทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ ผสานโซลูชันของพีทีซี (PTC) นำโซลูชันไอโอที (IoT) ครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมมาปรับใช้ ซึ่งภายใต้ความร่วมมือกับพีทีซีในครั้งนี้ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จะพัฒนาต่อยอดและสร้างสรรค์โซลูชันที่ได้มาตรฐานเฉพาะตลาด เพื่อตอบสนองตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไทยได้ดียิ่งขึ้น
ความร่วมมือในครั้งนี้จะต่อยอดความสำเร็จในการให้บริการลูกค้าองค์กรของทรูไปอีกขั้น ซึ่งการนำโซลูชันอัจฉริยะของพีทีซีมาปรับใช้ในอนาคต ทั้ง ThingWorx โซลูชันไอโอทีสำหรับอุตสาหกรรม เช่น ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงานดิจิทัล และ Vuforia โซลูชัน AR (Augmented Reality) สำหรับองค์กรธุรกิจ เป็นหัวใจสำคัญในการริเริ่มและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตไทยที่จะใช้เทคโนโลยีแบบจำลองเสมือนจริงในโลกดิจิทัล (Digital Twins) รวมถึงการมองเห็นภาพที่ชัดเจนของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยี AR ฝึกอบรมบุคลากรในโรงงาน เป็นต้น
โซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงและหลากหลายครบวงจร ตลอดจนประสบการณ์จากการให้บริการทั่วโลกของพีทีซี จะตอกย้ำความเป็นผู้นำของ ทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันดิจิทัลของไทย โดยเฉพาะในภาคการผลิตและอุตสาหกรรม อีกทั้งยังทำให้ ทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ มีความสามารถในการออกแบบโซลูชันที่หลากหลายด้านวิศวอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ประมวลผล  ปลดล็อกการบริหารจัดการวงจรการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านระบบปฎิบัติการแบบอัตโนมัติ รวมถึงแพลตฟอร์มไอโอทีและคลาวด์สำหรับภาคอุตสาหกรรมที่ทรงประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ ยังนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมความเติบโตก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าองค์กรที่ใช้บริการทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ รวมไปถึงความร่วมมือเพื่อขยายตลาดและให้บริการแก่องค์กรธุรกิจชั้นนำของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ผลิตที่ขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 (Industrial 4.0) โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next Generation Automotives) การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Electronics) อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food for Future) ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Automation and Robotics) และอุตสาหกรรมการบินและระบบการขนส่ง (Aviation and Logistics) เป็นต้น

นายเอกราช ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการกลุ่ม ธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “รากฐานสำคัญของแพลตฟอร์มโรงงานดิจิทัล (Digital Factory Platform) คือ การเชื่อมต่อเทคโนโลยีไอโอทีของภาคอุตสาหกรรม และ เทคโนโลยีแบบจำลองเสมือนจริงในโลกดิจิทัล (Digital Twins) โดย แพลตฟอร์ม “ดาต้าไวเซอร์” ของ ทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ เป็นสมองกลอัจฉริยะที่ทำให้ข้อมูลจากเครื่องจักรในโรงงาน รวมทั้งข้อมูลทั้งหมดจากทุกๆส่วนของโรงงาน ถูกรวบรวมและจัดเก็บไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน เมื่อนำมาใช้กับแบบจำลองข้อมูล จึงทำให้สามารถค้นหาผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมมากกว่าแค่การเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการผลิต  และวัดผลได้ทั้งในด้านผลตอบแทนจากการลงทุนและผลกระทบทางธุรกิจ นับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าที่สำคัญของทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกอย่างพีทีซี (PTC) สร้างแพลตฟอร์มโรงงานดิจิทัลเป็นครั้งแรกเพื่อประเทศไทย”

นายดันจิ บิลลิมอเรีย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ พีทีซี อิงค์  กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ในครั้งนี้ พีทีซีมีเป้าหมายในการขยายและพัฒนาต่อยอดโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้แบบเฉพาะเจาะจง เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจไทยทรานสฟอร์มสู่ดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ”

Comments

comments