ซีบร้า เทคโนโลยี (NASDAQ: ZBRA) ผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชั่นอันทันสมัย และคู่ค้าที่เสริมประสิทธิภาพให้กับองค์กรยุคใหม่ ประกาศว่าโรงพยาบาลอุดรธานีได้เริ่มใช้โซลูชัการพิมพ์ และการสแกนโดยใช้เดสก์ท็อปของซีบรอย่างเป็นทางการแล้วพื่ยกระดับกระบวนการลงทะเบียนผู้ป่วยให้เป็นระบบดิจิทัล แทนการให้บุคลากรของโรงพยาบาลดำเนินการเองด้วยมือ โดยโซลูชันนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความแม่นยำของโรงพยาบาลอุดรธานีได้เกือบ 20% รวมถึงลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเพราะมนุษย์ในขณะเดียวกัน

เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบรูปภาพพกพา DS2208 พร้อมแอปพลิเคชั่นซีบร้า 123Scan

ส่วนหนึ่งของโซลูชัที่ถูกสร้างมาให้เหมาะกับการดำเนินการของโรงพยาบาลนี้ คือการจับคู่เครื่องพิมพ์เดสก์ท็อป ZD421 ขนาด 4 นิ้ว และเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบรูปภาพพกพา DS2208 กับแอปพลิเคชัซีบร 123Scan เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้ได้มากที่สุดแล้วทำให้กระบวนการการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนพิมพ์สายรัดข้อมือที่สแกนได้สำหรับการลงทะเบียนผู้ป่วย ไปจนถึงขั้นตอนจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล ขั้นตอนการสแกนนี้ช่วยให้บุคลากรระบุยา จับคู่บันทึกข้อมูลของผู้ป่วย และอัปเดตระบบได้อย่างถูกต้อง ลดการเกิดข้อผิดพลาดและการแก้ไขให้น้อยลง

ในปี.ศ. 2560 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ได้ประกาศแผนการลดระดับความร้ายแรงของอันตรายที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดระหว่างกระบวนการรักษา การบริหารกระบวนการสั่งจ่ายยาแก่ผู้ป่วย และการเฝ้าติดตามอาการ ให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี.ศ. 2565 อย่างไรก็ตามปัจจุบันก็ยังคงมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพราะมนุษย์ เช่น การระบุตัวผู้ป่วยผิดในโรงพยาบาลทั่วโลก ซึ่งมักเกิดขึ้นระหว่างการลงทะเบียนผู้ป่วย ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (The United States Food and Drug Administration) ได้รับรายงานข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับยา และการรักษามากกว่า 100,000 รายงาน ทุกปี

นายแพทย์สุรพงษ์ แสนโภชน์, รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, โรงพยาบาลอุดรธานีกล่าวว่า ในฐานะผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่มีความรับผิดชอบ เราต้องการเห็นผลลัพธ์ของการรักษาที่ดีที่สุด โดยกำจัดโอกาสในการระบุตัวผู้ป่วยผิด เนื่องจากข้อผิดพลาดเช่นนี้ทำให้ความปลอดภัยผู้ป่วยลดลง และสร้างผลลัพธ์ของการรักษาที่เป็นอันตราย หากระบุตัวผู้ป่วยผิด ผู้ป่วยอาจได้รับแผนการรักษา หรือยาที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวช้าลง ในกรณีที่รุนแรง ผลลัพธ์ที่เกิดจากข้อผิดพลาดนี้จะไม่สามารถแก้ไขได้ และอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต นี่คือสิ่งที่เราต้องการหลีกเลี่ยงเพราะความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา

เครื่องพิมพ์เดสก์ท็อป ZD421 ขนาด 4 นิ้ว

โรงพยาบาลอุดรธานีทำงานกับบริษัท แปซิฟิก พลัส ไอที ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย Zebra PartnerConnectอย่างใกล้ชิด เพื่อเริ่มนำโซลูชัของซีบร้าเข้ามาใช้ บริษัท แปซิฟิก พลัส ไอที ร่วมมือกับ ซีบร้า เพื่อทำความเข้าใจอย่างละเอียดถึงปัญหาและอุปสรรคที่โรงพยาบาลอุดรธานีต้องเผชิญ ก่อนคิดพัฒนาโซลูชัที่ตรงตามความต้องการของโรงพยาบาล อย่างมีประสิทธิภาพ

นายศิวัจน์ โรจนเต็มศักดิ์, ผู้จัดการประจำประเทศไทย, ซีบรา เทคโนโลยี กล่าวว่า เรารู้สึกยินดีที่โซลูชันของซีบรมีส่วนช่วยในการปรับปรุงกระบวนการลงทะเบียนผู้ป่วยของโรงพยาบาลอุดรธานีปัจจุบันเราอยู่ในช่วงเวลาแห่งความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดยุคใหม่ของการทำงานร่วมกัน และความคิดสร้างสรรค์ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ด้วยพลังของเทคโนโลยี โรงพยาบาลทั่วโลกกำลังลดขั้นตอนการใช้บุคลากรของโรงพยาบาลเป็นผู้ดำเนินการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่มีโอกาสทำให้เกิดข้อผิดพลาดสูง ซีบร้าพร้อมนำโซลูชัดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการทำงานของทุกส่วนในโรงพยาบาล เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล”

ข้อสำคัญ

โรงพยาบาลอุดรธานีเริ่มนำโซลูชันการพิมพ์และการสแกนของซีบราเข้ามาใช้ เพื่อเปลี่ยนกระบวนการลงทะเบียนผู้ป่วยให้เป็นระบบดิจิทัล จากการให้บุคลากรของโรงพยาบาลเป็นผู้บันทึกข้อมูล
การทำให้กระบวนการลงทะเบียนผู้ป่วยของโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นระบบดิจิทัลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำ พร้อมขจัดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเพราะบุคคล ที่นำไปสู่การระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด
ซีบร ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ บริษัท แปซิฟิก พลัส ไอที (ตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ในโปรแกรม PartnerConnect) เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและนำไปพัฒนาโซลูชัให้ตรงตามความต้องการของโรงพยาบาลอุดรธานีได้มากที่สุด

Comments

comments