ทรู ดิจิทัล พาร์ค นำโดย นายฐนสรณ์ ใจดี (ซ้าย)กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับ TK Park นำโดย นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช(ขวา) ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ประกาศความร่วมมือสร้างสรรค์พื้นที่แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ “ห้องสมุดมีชีวิต” เตรียมเปิด TK Park สาขาใหม่ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ เอาใจเยาวชนและประชาชนที่รักการอ่านด้วยหนังสือและสื่อครบครัน พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและหลากหลายเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมี นายอิสระ โพธิจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้นางสาวรินศิริ ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ต้นแบบ ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ทรู ดิจิทัล พาร์ค และนางสาวศศิธร วรัญญูวัฒนา หัวหน้าฝ่าย Workspace Solutions ทรู ดิจิทัล พาร์ค ร่วมงาน ทั้งนี้ TK Park ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ จะเปิดให้บริการราวต้นปี 2566

#ทรูดิจิทัลพาร์ค #TrueDigitalPark #StartupEcosystem #Oneroofallpossibilities #TDPK #TKPark #CoLearningspace

Comments

comments