บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด ผู้นำด้าน ดิจิทัล อินฟราสตรัคเจอร์ และ โซลูชัน โพรไวเดอร์   เปิดวิสัยทัศน์ ปี 2023 เป้าหมายเป็นนำ การให้บริการ Managed Services แบบครบวงจร  ด้วยโซลูชันการให้บริการครบทุกส่วนเพื่อสนับสนุนองค์กรเดินหน้าแข่งขันสร้าง ดิจิทัล บิสสิเนส  ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

 

นายสันติ เมธาวิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (ยูไอเอช) ในกลุ่ม บีซีจีเบญจจินดา กล่าวว่า  ยูไอเอช กำหนดวิสัยทัศน์ ปี 2023  มีเป้าหมาย ผู้นำการบริการ Managed Services ให้แก่ลูกค้าองค์กรอย่างครบวงจร  โดยปี 2023 ยูไอเอชตั้งเป้าการเติบโตสำหรับบริการนี้ 30%  จากปีที่ผ่าน เนื่องจากองค์กรต่างๆ มีแนวโน้มของการปรับตัวเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรองรับการกระบวนการทำงานในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ที่จะต้องสามารถบริหารจัดการได้อย่างหลากหลาย ผ่าน Network ที่มีความยืดหยุ่นตามขอบเขตที่ควรใช้งานได้ พร้อมทั้งมี Security ที่ป้องกันความปลอดภัยได้ในทุกจุด เพื่อให้สามารถสร้างบริการ Digital Business ได้ด้วยความมั่นใจ

โดยยูไอเอช มีรูปแบบการให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น และ รองรับรูปแบบการทำงานในวิถี ไฮบริด เวิร์ค (Hybrid Work)  ซึ่งได้เตรียมบริการ Managed Services ใน 4 กลุ่มบริการ ได้แก่ 1. Managed Network Services ดูแลโครงสร้างพื้นฐานของลูกค้าให้ตอบรับกับเทรนด์และช่วยลดความซับซ้อนเรื่อง Network ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. Managed Cloud Services เพื่อช่วยสนับสนุนให้องค์กรลูกค้าสามารถใช้งาน Multi Cloud และ Hybrid Cloud 3. Managed Security Services ผลิตภัณฑ์ และโซลูชัน รวมถึงการออกแบบโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยที่มีครบทุกฟังก์ชัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรครอบคลุมทุกรูปแบบ และ 4.Digital as a Service ช่วยเร่งสนับสนุนองค์กรให้สามารถ

สร้าง Digital Business ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วที่สุด ด้วย Digital Solution แบบ Cloud-Native โดยบริการทั้งหมดพร้อมตอบสนองต่อความต้องการของทุกขนาดองค์กรให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

รวมทั้งบริการดังกล่าวจาก ยูไอเอช จะเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อสนับสนุนองค์กรซึ่งต้องการมุ่งให้บริการในธุรกิจที่ถนัดได้อย่างเต็มที่ นั่นคือการถ่ายโอนการบริหารจัดการเทคโนโลยีอันเป็นโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นไปฝากไว้กับผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความพร้อมในทุกด้าน ซึ่งแนวทางนี้จะทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยที่ไม่จำเป็นต้องกังวลในเรื่องเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังอีกต่อไป

“ยูไอเอช มีบุคลากรทีมบริหารจัดการอย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าขับเคลื่อนองค์กรของตนเองได้อย่างรวดเร็ว โดยที่องค์กรไม่ต้องกังวลเรื่องการพัฒนาระบบของตัวเอง รวมถึงมีโซลูชัน นำเสนอให้สามารถสร้าง Digital Business ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วที่สุดด้วยคุณสันติกล่าว

เกี่ยวกับ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จํากัด (ยูไอเอช :UIH)

ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโซลูชันสำหรับองค์กร (Digital Infrastructure & Solution Provider for Business) รองรับความต้องการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของลูกค้า โดยให้บริการโครงข่ายดิจิทัลได้อย่างครบวงจร ในรูปแบบ Managed Services พร้อมด้วยโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกครอบคลุมทั่วประเทศ และศูนย์ข้อมูล  “UIH Data Center”  รวมทั้งให้บริการคุณภาพด้านการบริหารจัดการโครงข่ายและโซลูชันต่างๆ ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจยุคดิจิทัล

 

Comments

comments