อาลีบาบา คลาวด์ (Alibaba Cloud) ธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และหน่วยงานหลักด้านอินเทลลิเจนซ์ของอาลีบาบา กรุ๊ป เผยผลสำรวจล่าสุดที่สนับสนุนโดยอาลีบาบา คลาวด์ เรื่อง “The Next-Generation Cloud Strategy in Asia”  ที่ระบุว่าแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้คลาวด์ในปัจจุบันคาดว่าจะลงทุนด้านคลาวด์เพิ่มขึ้นในปี 2566 ขณะที่มากกว่าสี่ในห้า (84%) กำลังวางแผนที่จะย้ายการดำเนินงานทั้งหมดไปยังคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบภายในสองปี

การลงทุนด้านคลาวด์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทต่าง ๆ ย้ายการดำเนินงานทางธุรกิจที่สำคัญของตนไปไว้บนออนไลน์มากขึ้นหลังการแพร่ระบาดเพื่อให้สามารถจัดการกับเวิร์กโหลดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนธุรกิจในเอเชียที่ใช้บริการคลาวด์อยู่แล้ววางแผนเพิ่มการลงทุนด้านคลาวด์ให้กับแผนกลยุทธ์การใช้คลาวด์ที่หลากหลายในปีหน้า

สำหรับประเทศที่มีแนวโน้มลงทุนเพิ่มขึ้น ได้แก่ ประเทศไทย (95%) อินโดนีเซีย (94%) ฟิลิปปินส์ (91%) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (83%) และสิงคโปร์ (83%) ขณะที่ผลสำรวจในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ระบุว่า จะคงระดับการลงทุนในปัจจุบันนี้ไว้ต่อไป ทั้งนี้ในบรรดาอุตสาหกรรมหลักต่าง ๆ คาดว่าอุตสาหกรรมเกมจะมีการลงทุนด้านคลาวด์เพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาคืออุตสาหกรรมสื่อและโทรคมนาคม อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี และบริการทางการเงินตามลำดับ

เมื่อระบุถึงลำดับความสำคัญในการลงทุน ธุรกิจในเอเชียจำนวนมากจะให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลและ AI (53%) คลาวด์คอมพิวติ้ง (52%) และระบบอัตโนมัติ (46%) การที่ธุรกิจมากกว่าครึ่งวางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง เป็นการย้ำให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ

คุณเซลินา หยวน รองประธาน อาลีบาบา กรุ๊ป และประธานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ อาลีบาบา คลาวด์ อินเทลลิเจนซ์ กล่าวว่า “การวิจัยล่าสุดเผยให้เห็นข้อมูลเชิงลึก ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและผู้ให้บริการคลาวด์ในภูมิภาคเอเชีย คลาวด์เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ธุรกิจต้องใช้ก่อนอย่างอื่นเพื่อปูทางสู่ความสำเร็จ และลูกค้าของเราก็กำลังใช้กลยุทธ์คลาวด์ที่หลากหลาย เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในยุคดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์เป็นรากฐานสำคัญที่สุดที่สามารถรองรับนวัตกรรมล้ำสมัยต่าง ๆ เช่น generative AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงมุ่งมั่นให้บริการโซลูชันที่ใช้งานบนคลาวด์ซึ่งได้รับการพิสูจน์ประสิทธิภาพแล้ว ให้กับธุรกิจต่าง ๆ เสมอมา ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม และเราสนับสนุนธุรกิจเหล่านั้นให้สามารถย้ายการทำงานไปยังบริการคลาวด์ต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น”

ธุรกิจมากกว่าสองในสาม (69%) ของผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด มีการใช้คลาวด์มาแล้วอย่างน้อยที่สุดสามปี และในกลุ่มผู้เริ่มใช้คลาวด์เป็นกลุ่มแรก ๆ คือ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ญี่ปุ่น และสิงค์โปร์นั้น มีเพียงหนึ่งในห้า (20%) เท่านั้นที่ใช้บริการคลาวด์มาน้อยกว่าสามปี ผลสำรวจยังพบว่า อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี, ภาคการผลิต และ บริการทางการเงิน เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เชี่ยวชาญในการใช้คลาวด์มากที่สุด

อาลีบาบา คลาวด์ ได้มอบหมายให้ NielsenIQ ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดระดับโลก ทำการสำรวจครั้งนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เข้าใจสถานะของการนำกลยุทธ์ไพรเวท พับลิค และ ไฮบริดคลาวด์มาใช้งานในภูมิภาคเอเชียได้ถ่องแท้มากขึ้น

การโยกย้ายไปยังคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2567

ผลสำรวจเผยให้เห็นว่า 84% ขององค์กรที่ตอบแบบสำรวจวางแผนที่จะย้ายไปใช้คลาวด์อย่างเต็มรูปแบบในอีกสองปีข้างหน้า ส่วนหนึ่งเพื่อตอบความต้องการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการแพร่ระบาด โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าหนึ่งในสาม (36%) คาดว่าจะย้ายไปใช้คลาวด์อย่างเต็มรูปแบบในอีกหกเดือนข้างหน้า

ในบรรดาธุรกิจที่ทำการสำรวจพบว่า โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ไอทีอย่างมีนัยสำคัญ โดย 54% รายงานว่ามีการใช้ซอฟต์แวร์บนคลาวด์เพิ่มขึ้น และ 41% รายงานว่าองค์กรของตนกำลังเร่งย้ายไปใช้คลาวด์

กลยุทธ์สู่การใช้คลาวด์หลายประเภทมากขึ้น

จากการสำรวจพบว่า ไพรเวทคลาวด์ เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเอเชีย (40%) รองลงมาคือ พับลิคคลาวด์ (27%) ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ เลือกใช้พับลิคคลาวด์ คือคุณสมบัติที่โดดเด่น ด้านความปลอดภัย ความเชื่อถือในบริการด้านการสนับสนุนช่วยเหลือที่อยู่ภายในระเทศ และราคาที่สมเหตุสมผล โดย 38% ของธุรกิจที่ตอบแบบสำรวจคาดว่าจะเพิ่มการลงทุนมากกว่าหนึ่งในห้าในปีหน้า

ผลสำรวจจากผู้ตอบแบบสำรวจที่อยู่ในตลาดเอเชีย พบว่า เกาหลีใต้มีอัตราการใช้พับลิคคลาวด์สูงสุด (43%) และกลุ่มที่มีการใช้พับลิคคลาวด์ติดอันดับต้น ๆ ในปัจจุบันนี้ คือ ธุรกิจเกม ภาครัฐ ค้าปลีก รวมถึงอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี  

ในขณะเดียวกัน การใช้ไฮบริดคลาวด์ก็กำลังพุ่งสูงขึ้น ผลสำรวจพบว่าการใช้ไฮบริดคลาวด์ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นสุทธิ 7 percentage-point เมื่อเทียบกับการนำกลยุทธ์คลาวด์มาใช้ในครั้งแรกของผู้ตอบแบบสำรวจนอกจากนี้เมื่อสำรวจเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์คลาวด์ ผลสำรวจพบว่า การเปลี่ยนไปใช้ไฮบริดคลาวด์มีสัดส่วนสูงสุดถึง 39% ทั้งนี้นอกจากคุณสมบัติด้านความปลอดภัยแล้ว ธุรกิจต่าง ๆ มักเลือกใช้ไฮบริดคลาวด์ กับ customized cloud services ต่าง ๆ ที่สามารถปรับให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจได้

คุณเซลินาได้กล่าวเสริมว่า “กลยุทธ์คลาวด์หลากประเภทที่ใช้ในเอเชีย บ่งบอกว่าธุรกิจจำนวนมากกำลังมองหาโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ยืดหยุ่น ปลอดภัย และคล่องตัว เพื่อให้ธุรกิจดำเนินงานในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำ อาลีบาบา คลาวด์ ยังคงนำเสนอบริการด้านไฮบริดใหม่ ๆ ที่มีความปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการด้านนี้อย่างต่อเนื่อง”

เกี่ยวกับการสำรวจ

การสำรวจนี้จัดทำขึ้นระหว่างปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม 2565 โดยรวบรวมความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์จากผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านกลยุทธ์คลาวด์ 1,000 รายในธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ที่กำลังใช้บริการคลาวด์ในตลาดเอเชีย 8 แห่ง ได้แก่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไทย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นตัวแทนจากอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ บริการทางการเงิน อุตสาหกรรมเกม อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี ภาคการผลิต อุตสาหกรรมสื่อและโทรคมนาคม ภาครัฐ และภาคค้าปลีก

Comments

comments