นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ส่งมอบปฏิทินเก่า จากกิจกรรม “ปฏิทินเก่า เราขอ” ซึ่งจัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้แนวคิด “การให้ คือ ความสุข”  โดยเปิดให้พนักงานร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำไปทำการ์ดอักษรเบรลล์เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยมี นายนคพล เอื้อทวีทรัพย์ รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ NT ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

Comments

comments