ล่าสุด ที่งาน Google Cloud Bangkok Summit 2023 บริษัท Arise by INFINITAS (“Arise”) ซึ่งเป็นบริษัททางด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี ได้กล่าวถึงความร่วมมือกับ Google Cloud เพื่อสร้างแพลตฟอร์มนวัตกรรมแบบเปิด (Open Platform) และสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion)และบริการอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการปรับเพิ่ม-ลดขนาดตามความต้องการทางธุรกิจ อีกทั้งร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลให้กับบุคลากรของบริษัทให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความร่วมมือในครั้งนี้ทำให้ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาบริการทางการเงินและไลฟ์สไตล์ของชาวไทยทุกคน

การขยายความร่วมมือครั้งนี้จะสานต่อความสำเร็จของ เป๋าตัง และ ถุงเงิน Mobile Application ในช่วงที่ Covid-19 ระบาดที่ผ่านมา ซึ่งได้นำ Google Kubernetes Engine (GKE) ที่มีบทบาทสำคัญ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มและบริการ ในการส่งมอบบริการต่างๆ สู่มือผู้บริโภคชาวไทยมากกว่า 30 ล้านคน และเจ้าของร้านค้าขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดย่อมอีกจำนวนมาก การเลือกดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโครงสร้างพื้นฐานแบบประหยัดพลังงานของ Google Cloud ยังสามารถช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของภาระงานด้านไอที และมีส่วนช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนในการปฏิบัติงานอีกด้วย


คุณจักรกฤษณ์ กลิ่นสมิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Arise by INFINITAS กล่าวว่า “ความสามารถในการปรับขนาดอัตโนมัติแบบไดนามิกของ Google Cloud และเครื่องมือที่เป็นมิตรต่อนักพัฒนา เป็นคุณลักษณะที่ตอบโจทย์อย่างยิ่ง เมื่อทีมของเราต้องทำงานแบบ remote และได้รับมอบหมายให้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อนำเสนอบริการให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่างๆ ด้วยปัจจุบัน มีคนไทยมากกว่า 30 ล้านคนใช้บริการทางด้านดิจิทัลจากบริการของเรา บริษัทกำลังก้าวไปอีกขั้นกับ Google Cloud เพื่อยกระดับศักยภาพเป๋าตัง จาก Mobile Application สู่ Open Platform ที่ทำให้การเข้าถึงบริการทางการเงินและไลฟ์สไตล์เป็นไปอย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากผู้ให้บริการรายอื่นๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้บริโภค ความเป็นผู้นำของ Google Cloud ในด้านโอเพ่นซอร์ส (Open source) ความยั่งยืน (Sustainability) และการพัฒนาศักยภาพทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งความสามารถทางด้านผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ Google Cloud เป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมในการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมดิจิทัลและการบ่มเพาะความรู้ความเชี่ยวชาญให้บุคลากรของบริษัท ที่ทำให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัท

ในฐานะส่วนหนึ่งของความพยายามในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถระดับสูง ตลอดจนหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดรับความคิดสร้างสรรค์และการทำงาน การนำ Google Workspace มาใช้เพื่อส่งเสริมการทำงานที่ยืดหยุ่น โดย Google Workspace ช่วยให้พนักงานของบริษัทมีส่วนร่วมและสื่อสารได้อย่างปลอดภัยไม่ว่าจะมาจากสถานที่หรือผ่านอุปกรณ์ใด

เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายพันธมิตรของ Arise สามารถเข้าถึงทักษะและความรู้เฉพาะทาง โดยประสานความร่วมมือในการจัดโปรแกรมการฝึกอบรมระหว่าง Google Cloud และ Arise โดยมีเป้าหมายพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างด้านทักษะดิจิทัลในการพัฒนาแพลตฟอร์ม และบริการด้านต่างๆของประเทศ พร้อมทำให้เศรษฐกิจไทยเดินไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน

คุณเอพริล ศรีวิกรม์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยของ Google Cloud กล่าวว่า “API และระบบนิเวศที่มีความสามารถถือเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนนวัตกรรมในวงกว้าง ทำให้องค์กรและเครือข่ายพันธมิตรสามารถพัฒนาประสบการณ์ใหม่แก่ผู้ใช้ปลายทางได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่า ด้วยกลยุทธ์ API-First และความคิดริเริ่มในการพัฒนาบุคลากรของ Arise เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงผู้คนที่หลากหลาย เพื่อช่วยปรับปรุงสุขภาพทางการเงินและเข้าใกล้เป้าหมายในชีวิตมากขึ้น เราตั้งตารอที่จะสนับสนุนความพยายามของ Arise ในการพัฒนาการให้บริการแก่ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน (Unbanked) และผู้ที่เข้าถึงบริการทางการเงินได้เพียงผิวเผิน (Underbanked) ให้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็ขยายขนาดเพื่อรองรับการเติบโตและเสริมศักยภาพให้กับพนักงานในอนาคต

Comments

comments