สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมจัดเต็มในกิจกรรม Pitching ประจำปี ที่ได้พัฒนาศักยภาพต่อยอดให้กับคนรุ่นใหม่ ได้ประลองความคิดสร้างสรรค์ เฟ้นหาสุดยอดแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ที่จะพาสินค้าและบริการในชุมชนโกออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ความยั่งยืน ภายใต้ชื่องาน “Boosting Craft Idea รวมพล คนดิจิทัล ระเบิดไอเดีย เพื่อสังคม” และชวนคนไทยทุกคนร่วมลุ้นร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับ 12 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกจากทีมที่แข่งขันจากแต่ละภูมิภาค ทีมใดจะสามารถคว้ารางวัลสุดยอดโมเดลแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชน รู้ผลพร้อมกัน 7 สิงหาคมนี้ ที่เพจเฟซบุ๊ก ETDA Thailand

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า จากที่ ETDA ได้ดำเนินโครงการ ETDA Local Digital Coach (ELDC) เป็นโครงการหนึ่งที่มุ่งพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลให้มีความรู้และทักษะดิจิทัล รวมถึงการทำ                  e-Commerce ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต กลุ่มเป้าหมายของ ELDC จะเป็นนักเรียน นักศึกษา บัณฑิตที่เพิ่งจบใหม่ ประชาชนที่มีศักยภาพ กลุ่มคนเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาทักษะจนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับชุมชน ด้วยการลงพื้นที่ชุมชนโดยตรง สำรวจเก็บข้อมูล และร่วมพัฒนาสินค้าชุมชน จนสามารถสร้างเป็น Business model ให้กับชุมชนนั้น ๆ ขยายผลให้ชุมชนนำแผนไปต่อยอด ขยายฐานลูกค้า สร้างรายได้ โดยใช้เครื่องมือทางออนไลน์ และในช่วงกรกฎาคม-สิงหาคม ของทุกปี ทาง ELDC ได้จัดเวทีให้ทางโค้ชดิจิทัลชุมชนได้มีโอกาสมาแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจออนไลน์เพื่อยกระดับชุมชน (Local Business Pitching) ซึ่งปีนี้มาในหัวข้อ “Craft Idea 3 คั้นโค้ช คัดคนคุณภาพ เฟ้นไอเดีย ธุรกิจชุมชนออนไลน์” โดยจากการเปิดรับสมัคร และได้มีการคัดเลือกอย่างเข้มข้นในรอบภูมิภาคในช่วงที่ผ่านมา  ทำให้ตอนนี้เราได้ 12 ทีมสุดท้ายจากทั่วประเทศ ซึ่งจะมาประลองไอเดียกันอย่างเข้มข้น  เพื่อเฟ้นหาสุดยอดโมเดลแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชน ในรอบชิงชนะเลิศ (Final Pitching) ในงาน “Boosting Craft Idea รวมพล คนดิจิทัล ระเบิดไอเดีย เพื่อสังคม”  ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ดังนี้ 1. ทีม TTu Lunna 2. ทีมชบาแก้ว 3. ทีม Nash 4. ทีม Kazue 5. ทีม Focus 6. ทีม 31 7. ทีมตัวตึง SPU 8. ทีมก้าวหน้า ก้าวใจ  9. ทีม Youth Power 10. ทีมเด็ก ชอบ ชล 11. ทีม The Winner และ 12. ทีม Baan Saija

สำหรับรอบชิงชนะเลิศ ผู้ผ่านเข้ารอบทุกทีมจะต้องเข้าสู่การแข่งขันในรูปแบบ Pitching เพื่อนำเสนอแผนในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “ธุรกิจออนไลน์..พาชุมชน สร้างคุณค่า สู่ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)” ที่แต่ละทีมต้องนำเสนอแผนไอเดียธุรกิจที่ได้พัฒนาขึ้นมาเสนอต่อเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณอัจฉราพร หมุดระเด่น ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ETDA, คุณมณฑิชา สุขจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย, คุณณัฐวดี กุลคีรีรัตนา Lead Trainer โครงการ Meta Boost และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย, คุณวศุตม์พล ชฏาธรสุธาสิน Business Strategist, Startup and Acceleration Coach และ Senior Instructor – SCG Learning Excellence Center, คุณธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) และผู้แทนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยทุกทีมมีเวลาในการนำเสนอแนวคิดและผลงานทีมละ 8 นาที ก่อนเข้าสู่ช่วงตอบคำถามสุดท้าทายจากคณะกรรมการ ทีมละ 5 นาที มาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ในวันงานไปด้วยกัน

สำหรับเกณฑ์ในการแข่งขันจะครอบคลุมทั้งในประเด็นความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ (Business Model) ความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่น แนวทางการทำการตลาดดิจิทัลตลอดจนการเลือกใช้เครื่องมือในการโปรโมทหรือสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ที่มุ่งเน้นให้สามารถนำไปต่อยอดกับชุมชนได้จริง นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญของการพิจารณาคือการมีแผนธุรกิจที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม หรือนำไปสู่การร่วมแก้ไขปัญหาสังคมได้ (Social Enterprise) ที่ถือเป็นอีกหนึ่งเกณฑ์ที่เพิ่มเติมมาสำหรับปีนี้เป็นปีแรก เพราะ ETDA ต้องการให้แผนธุรกิจได้มีการผนวกแนวคิดการทำธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะต้องมาลุ้นกันว่าทีมไหนจะนำเสนอไอเดียของแผนได้น่าสนใจและตอบโจทย์ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ในวันดังกล่าวยังมีการมอบโล่รางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศจากอีกกิจกรรมที่มีการจัดไปแล้วก่อนหน้านี้ นั่นคือ กิจกรรม EDC Pitching “Digital in Hand จุดแคมเปญ เค้นไอเดีย ศิลปะป้องกันตัวจากภัยออนไลน์” ที่เพิ่งจบไปเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ที่ผ่านมาด้วย เพื่อการร่วมฉลองความสำเร็จให้กับกิจกรรมดีๆ ไปด้วยกัน

สำหรับประชาชนที่สนใจอยากร่วมลุ้นและเชียร์ว่า ทีมใดจะคว้ารางวัลสุดยอดแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชน จากกิจกรรม “Boosting Craft Idea รวมพล  คนดิจิทัล ระเบิดไอเดีย เพื่อสังคม” ในปีนี้ สามารถติดตามการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-15.30 น. ถ่ายทอดสดพร้อมกันที่ เพจเฟซบุ๊ก ETDA Thailand   https://www.facebook.com/ETDA.Thailand สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID : @craftidea3

Comments

comments