บริษัท อาเจไทย จำกัด หรือ AJE ผู้นำด้านการผลิตเครื่องดื่มตามมาตรฐานสากล มุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนในกิจกรรม “อยุธยาเมืองสะอาด” เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ริมถนนอโยธยาขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ สถานที่ท่องเที่ยวให้สะอาด เป็นระบบเรียบร้อย และสวยงามตามวิถีเมืองมรดกโลก และกิจกรรม “Canal Clean Up” ลงพื้นที่ทำความสะอาดคลองลาดพร้าวร่วมกับมูลนิธิ TerraCycle และพนักงานจิตอาสาของบริษัท เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปรับสภาพพื้นที่ธรรมชาติให้กลับมาสวยงามและมีคุณค่าสูงสุด สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ดีสำหรับสุขภาพ ร่วมพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน”

คุณฟาเบียน มอสเกล่า (Fabian Mosquera) ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท อาเจอาเซียน กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมูลนิธิ TerraCycle เพื่อสร้างสรรค์และร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นความตั้งใจของเราที่อยากร่วมสร้างสังคมที่สงบ และปลอดภัยอย่างยั่งยืนเพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนในสังคม สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของอาเจไทยในการสร้างความเข้มแข็งและคุณค่าสูงสุดให้แก่สังคมและธุรกิจ ผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีการอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล”

สำหรับกิจกรรม “อยุธยาเมืองสะอาด” อาเจไทยได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการ “AJE PROTECTS AYUTTHAYA” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยสนับสนุนเครื่องดื่ม เพื่อเติมพลังความสดชื่นให้กับอาสาสมัครที่มาร่วมเก็บขยะ ตัดหญ้าและต้นไม้รกร้างบริเวณถนนสี่แยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงสะพานอโยธยาเพื่อเป็นการรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างทัศนียภาพที่สวยงามยิ่งขึ้น และยังมีการจัดกิจกรรมรีไซเคิล อาเจร่วมรักษ์โลก โดยการนำขวดพลาสติกเปล่าชนิดใดก็ได้ มาแลกรับเครื่องดื่มจากอาเจไทยฟรี 1 ขวด ซึ่งขวดพลาสติกเปล่าที่ได้รับนั้น ทางอาเจไทย จะนำไปดำเนินการรีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยงานนี้มีประชาชนในพื้นที่พร้อมบุคคลากรของอาเจไทย เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักกว่า 800 คน และกิจกรรม “Canal Clean Up” ได้ร่วมมือกับมูลนิธิ TerraCycle และพนักงานจิตอาสาของบริษัท ร่วมลงพื้นที่เก็บขยะในคลองลาดพร้าวซึ่งได้เก็บขยะที่ถูกทิ้งลงในลำคลองก่อนจะไหลลงสู่ทะเล เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,079 กิโลกรัมและเป็นจำนวนขยะสูงที่สุดที่เก็บได้เป็นลำดับที่ 3 ตั้งแต่ตั้งมูลนิธิ TerraCycle ในประเทศไทยก่อนจะนำขยะดังกล่าวมาคัดแยกและเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเมื่อวันที่ 25สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมดี ๆ ที่ AJE ได้ร่วมกับ มูลนิธิเทอร์ราไซเคิล ไทย ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและช่วยส่งเสริมให้ผู้คนทั่วไปได้ตะหนักรู้ถึงความสำคัญของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะเพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในประเทศไทยอีกด้วย

“อาเจไทย ยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจในทุกกระบวนการขององค์กร ตั้งแต่แนวคิดการทำธุรกิจที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด การบริหารจัดการในองค์กร ไปจนถึงแนวคิดการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่ครอบคลุมมิติด้านสังคม (Social) เศรษฐกิจ (Economic) และสิ่งแวดล้อม (Environmental) เราภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมเพื่อร่วมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2566 นี้” คุณฟาเบียน กล่าวปิดท้าย

Comments

comments