นายประเสริฐ จันทรรวงทอง (ที่ 3 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ (ที่ 2 จากขวา) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เข้าเยี่ยมชมบูธทรู-ดีแทค ในฐานะผู้นำเทเลคอม-เทคคอมปานี ที่พร้อมร่วมขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย ผ่านการยกระดับทักษะด้านดิจิทัล โดย ทรู ดิจิทัล อคาเดมี (True Digital Academy) สถาบันการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลให้บุคลากรและองค์กรของไทย ร่วมสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ในการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านดิจิทัล (digital manpower) พร้อมผลักดันและสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ ความชำนาญ และทักษะที่แข็งแกร่งของคนไทยในอาชีพและสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานยุคใหม่ทั้งในประเทศและทั่วโลก  ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ โดยมี นายเลิศรัตน์ รตะนานุกูล (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าสายงานรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้การต้อนรับ ใน งานโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย          เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2566 ครบรอบ 7 ปี กระทรวงดีอีเอส  ห้องออดิทอเรียม บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ  

 

ทั้งนี้ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี (True Digital Academy) เป็นสถาบันการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัล ยกระดับความสามารถของคนไทยให้มีทักษะด้านดิจิทัลที่ทันยุคสมัย ใช้ทำงานได้จริง และสอดคล้องกับทักษะที่องค์กรและตลาดแรงงานต้องการ  ด้วยความร่วมมือกับ General Assembly พันธมิตรระดับโลก ซึ่งเป็น Digital Academy ที่เน้นการลดช่องว่างในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลก ช่วยลดช่องว่างของคนทำงานที่มีทักษะไม่สอดคล้องกับงานและความต้องการขององค์กรในยุคดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย ทรู ดิจิทัล อคาเดมี มีหลักสูตรและคอร์สอบรมหลากหลาย ตอบโจทย์ทั้งบุคคลทั่วไปและองค์กรธุรกิจในการเพิ่มศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร ทั้งด้านเทคโนโลยี ดาต้า การจัดการด้านผลิตภัณฑ์ การตลาด นวัตกรรม และความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์  ซึ่งจะช่วยพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.truedigitalacademy.com 

#TrueDigitalGroup   #TrueDigitalAcademy 

Comments

comments