บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด (Jinet) หนึ่งในกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการ Data Communication และ Smart IT Solutions จับมือกับ บริษัท โทเทิล ดิจิตอล อินโนเวชั่น จำกัด (TOD Innovation) ผู้ให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน IoT เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยประสบการณ์ในวงการ IoT มากว่า10ปี

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด ผู้ให้บริการ Data Communication และ Smart IT Solutions นำโดย คุณปริญญา สหพัฒน์สมบัติ กรรมการผู้จัดการ คุณพิสิษฐ์  จันทศรี  Vice President – Head of Product & Marketing Department และคุณพสุ มากบุญส่ง Assistant Vice President – Head of Sales Department ได้เข้าร่วมในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ คุณธนิต วิรัชพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณวัชรา งามสง่า Chief Financial Officer บริษัท โทเทิล ดิจิตอล อินโนเวชั่น จำกัด เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์ ด้าน IoT และการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบกำหนดเองสำหรับลูกค้า ซึ่งผนวกรวมกับบริการ Cloud ในรูปแบบ Smart Solution ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ กับ บริษัท โทเทิล ดิจิตอล อินโนเวชั่น จำกัด ผู้พัฒนาและให้บริการ GPS ติดตามรถยนต์ และ product ด้าน IoT ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี

คุณปริญญา กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด และ บริษัท โทเทิล ดิจิตอล อินโนเวชั่น จำกัด จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยการนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาพัฒนาร่วมกันสามารถต่อยอดบริการที่ตรงความต้องการแก่ลูกค้า เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจให้แก่กลุ่มลูกค้า ตลอดจนแสวงหาโอกาสใหม่ในการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว”

ความร่วมมือระหว่าง บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด และ บริษัท โทเทิล ดิจิตอล อินโนเวชั่น จำกัด นับเป็นการจับมือที่ลงตัวโดยใช้ความแข็งแกร่งด้านประสบการณ์ IoT ผนวกรวมกับบริการ Cloud ในรูปแบบ Smart Solution ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์ ด้าน IoT และการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบกำหนดเองสำหรับลูกค้าได้ตรงความต้องการมากยิ่งขึ้น” คุณปริญญา กล่าวเพิ่มเติม

 

เกี่ยวกับ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด (Jinet) บริษัทในเครือ Jasmine International PCL หรือ “JAS ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กว่า 24 ปี ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็นผู้ให้บริการด้านการสื่อสารข้อมูล พร้อมทั้ง เป็นผู้ออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา ด้านเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนำเสนอบริการที่เหมาะสมและมีคุณภาพ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและธุรกิจของลูกค้า ให้ได้รับบริการด้วยความพึงพอใจสูงสุด

เกี่ยวกับ บริษัท โทเทิล ดิจิตอล อินโนเวชั่น จำกัด

บริษัท โทเทิล ดิจิตอล อินโนเวชั่น จำกัด (TOD Innovation) ก่อตั้งเมื่อปี 2009 ดำเนินธุรกิจด้าน GPSติดตามรถยนต์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2009 และ ต่อมาได้วิจัยพัฒนา product ด้าน IoT ให้กับภาคเอกชนและภาครัฐในสินค้านวัตกรรม ด้วยทีมงานมืออาชีพด้านการพัฒนา Hardware Software และ Tech Support มุ่งมั่นพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ด้าน IoT เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยประสบการณ์ในวงการIoT มาว่า10 ปี

Comments

comments