กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงาน SUSTAINABILITY EXPO 2023 SX2023 : GOOD BALANCE, BETTER WORLD มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน  โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรชั้นนำระดับภูมิภาคและระดับโลก พร้อมด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศที่จะมาร่วมกันสร้างพลัง และปลุกกระแสด้านความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ           ตอกย้ำแนวคิดหลักของการจัดงาน พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability)

ในงานนี้ทาง บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธนำเสนอนวัตกรรม ด้านโลจิสติกส์ด้วยระบบเทเลเมติกส์ HINO CONNECT อุปกรณ์ที่จะช่วยพัฒนาพฤติกรรมการขับขี่ให้ ดีขึ้น และช่วยลดมลภาวะทางอากาศจากการใช้น้ำมันได้เต็มประสิทธิภาพ  เพื่อให้ทุกท้องถนนเป็นถนนสีขาวของทุกคน  นอกจากนี้  ฮีโน่ยังนำเสนอ ผลิตภัณฑ์อะไหล่ฮีโน่ Rebuild หรือที่เรียกว่า Econ Parts โดยยึดหลัก 3R (Reduce Reuse และ Recycle) นำอะไหล่มาปรับปรุงคุณภาพให้ใช้งานได้ไม่ต่างจากของใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกเสริม ช่วยผู้ประกอบการในการลดต้นทุนการซ่อม และยังได้รับการรับประกันจากทางฮีโน่

ฮีโน่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นหนึ่งในแรงผลักดัน และขับเคลื่อนสังคมสู่การขับขี่ที่ปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุ  ลดการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิต พร้อมรักษาสิ่งแวดและก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อให้วันนี้เป็นวันที่ดี และวันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีกว่า และก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

Comments

comments