มาเลเซียกำลังเดินหน้าสู่การปฏิวัติสีเขียว โดยมีเป้าหมายมุ่งลดการปล่อยคาร์บอนร้อยละ 45 ภายในปีพ.ศ. 2573 ทั้งนี้ แผนที่นำทางการเปลี่ยนผ่านพลังงานใหม่ (New Energy Transition Roadmap: NETR) ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ได้กำหนดเส้นทางของประเทศสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 โดยมีงบการลงทุนสนับสนุน 260,000-280,000 ล้านดอลลาร์ โครงการนี้คาดว่าจะช่วยสร้างงาน ลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 10,000     กิกะกรัมต่อปี และขับเคลื่อนมาเลเซียไปสู่การใช้พลังงานสะอาดได้

ความมุ่งมั่นด้านนวัตกรรมของโตชิบามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในภาคพลังงานของมาเลเซีย โตชิบาได้นำเสนอโซลูชันพลังงานขั้นสูงผ่านทางบริษัท TOS Energy Malaysia Sdn Bhd (TOSEM) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ โดยปรับให้เข้ากับความต้องการของอุตสาหกรรมโดยอาศัยความยืดหยุ่นและความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีของบริษัท อันนำไปสู่การสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการผลิตพลังงานอย่างยั่งยืน ความสำเร็จอันโดดเด่นของบริษัท TOSEM ตลอดช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา เป็นเครื่องสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโตชิบาที่จะขับเคลื่อนความก้าวหน้าและความยั่งยืนทั้งในมาเลเซียและที่อื่นๆ อีกด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากโตชิบามีกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 6กิกะวัตต์ในมาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนกว่าหนึ่งในสามของความต้องการพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของคาบสมุทรมาเลเซีย โตชิบาจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการขยายแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น กังหันไฟฟ้าพลังน้ำในมาเลเซียตะวันออก

ภาพที่ 1 โซลูชันไร้รอยต่อตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าไปจนถึงการส่งพลังงาน
ที่ผสมผสานโซลูชันการกักเก็บพลังงานเข้ากับการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด

Mr. Choo Han Kait ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายไฟฟ้าและโครงข่ายไฟฟ้าของบริษัท TOSEM ได้เล่าข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเส้นทางของบริษัทและเน้นย้ำให้เห็นว่าเทคโนโลยีขั้นสูงของโตชิบาเป็นแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของมาเลเซียอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ โตชิบาให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรเพื่อลดการใช้ถ่านหินและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยโซลูชันการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization, and Storage: CCUS) นอกจากนี้ มาเลเซียกำลังวางแผนสร้างศูนย์กลางด้าน CCUS สามแห่ง โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่นำทางการเปลี่ยนผ่านพลังงานแห่งชาติ ขณะนี้ โตชิบากำลังทำงานร่วมกับบริษัท Tenaga Nasional Berhad (TNB) เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีพ.ศ. 2593 และแสดงความมุ่งมั่นผ่านการฝึกอบรมและการแบ่งปันเทคโนโลยี ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อม ในการประชุม COP 28 ปีพ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา จุดเน้นของการประชุมได้เปลี่ยนจากการหารือเกี่ยวกับการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศไปสู่การลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ โตชิบาได้ร่วมมือกับลูกค้าในการปรับโซลูชันด้านพลังงาน โดยเฉพาะแบตเตอรี่ SCiBTM และ EtaPROTM เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ภาพที่ 2 แผนภาพแนวคิดเทคโนโลยีการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ (วิธีการดูดซับทางเคมี)

ภาพที่ 3 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง TNB และ Toshiba ESS เพื่อดำเนินงานด้านการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน ในการประชุม Asia Zero Emission Community (AZEC) ณ กรุงโตเกียว (18 ธันวาคม พ.ศ. 2566)

TOSEM ได้ฉลองครบรอบ 20 ปีด้วยความซาบซึ้งใจและได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะสร้างอนาคตด้านพลังงานอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ความสำเร็จต่างๆ ของบริษัท TOSEM ภายใต้การบริหารงานของกรรมการผู้จัดการ Mr. Kei Hirata ได้มีส่วนสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภูมิทัศน์ด้านพลังงานของมาเลเซีย โดยมุ่งเน้นสร้างความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ นอกจากนี้ TOSEM ยังตั้งเป้าที่จะขยายการดำเนินงานในภูมิภาคและขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปสู่อนาคตที่ใช้พลังงานสะอาด โดยอาศัยความร่วมมือข้ามพรมแดนและทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัท

รับชมวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=RVeUlgcPohM&list=PLvUu348l0DYVbvkGfkApmKzZ3JCm1VxVM&index=11

Comments

comments