โซลูชันการปกป้องข้อมูลของ Synology มีองค์ประกอบสำคัญเพื่อช่วยองค์กรในการต่อสู้กับแรนซัมแวร์ ช่วยปกป้องข้อมูลองค์กร รับประกันความปลอดภัยของการสำรองข้อมูล และอำนวยความสะดวกในการกู้คืนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยสร้างโซลูชันการปกป้องข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับธุรกิจ

ปกป้องข้อมูลของคุณ

·    การสำรองข้อมูลแบบรวมศูนย์ข้ามแพลตฟอร์ม: ให้การป้องกันแบบรวมศูนย์สำหรับข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานหลักขององค์กร และแอปพลิเคชันคลาวด์ ทำให้มั่นใจได้ถึงการปกป้องข้อมูลที่ปลอดภัยทั่วทั้งระบบนิเวศ

·    ปฏิบัติตามกฎการสำรองข้อมูล 3-2-1: สามารถสำรองข้อมูลไปยังปลายทางหลายแห่ง เช่น การจำลองไปยัง Offsite backup server หรือที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีข้อมูลสำรองอยู่

ปกป้องข้อมูลสำรองข้อมูลของคุณ

·      การเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่ได้ (Data Immutability): รองรับ immutable backup เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลง หรือการลบโดยไม่ได้รับอนุญาต ปกป้องข้อมูลสำรองขององค์กรจากผลกระทบของแรนซัมแวร์ และการโจมตีที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

·      Air-Gap: ตามหลักการของ “โครงการ Safe Haven” ของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐอเมริกา ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสภาพแวดล้อมที่ใช้งานการสำรองข้อมูลของคุณสามารถแยกออกจากการโจมตีของแรนซัมแวร์ที่อาจเกิดขึ้นได้

·      การควบคุมการเข้าถึง (Access Control): รองรับ Active Directory และ LDAP รวมถึง SAML 2.0 ช่วยให้องค์กรใช้การรับรองความถูกต้องแบบหลายปัจจัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์สำรอง

การกู้คืนข้อมูล

·  การฝึกซ้อมการกู้คืนข้อมูล: ช่วยให้องค์กรสามารถกู้คืนข้อมูลไปยัง Hypervisor ในตัวได้เป็นประจำสำหรับการทดสอบในสภาพแวดล้อมแบบ Sandbox ซึ่งช่วยให้สามารถฝึกซ้อมการกู้คืนได้โดยไม่กระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน จึงรับประกันว่าจะสามารถกู้คืนข้อมูลได้

·      รองรับวิธีการกู้คืนหลายวิธี: ให้ความสามารถในการกู้คืนที่หลากหลาย และยืดหยุ่นรวมถึงการกู้คืนแบบ Bare Metal การกู้คืนระดับไฟล์ และการกู้คืนฐานข้อมูล ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถเลือกวิธีการกู้คืนที่เหมาะสมที่สุดตามความต้องการเฉพาะได้

·    การกู้คืนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกั: ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ การกู้คืนแบบเรียลไทม์สามารถทำได้ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงของ VMware หรือ Hyper-V คุณสามารถเปิดใช้งานอิมเมจสำรองได้อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมเสมือนเหล่านี้ ซึ่งตรงตามข้อกำหนดสำหรับการกู้คืนข้ามแพลตฟอร์ม รวมถึง P2V และ V2V

บทสรุป

การโจมตีด้วยแรนซัมแวร์เพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าตกใจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อธุรกิจและองค์กร การปกป้องข้อมูล และการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องกลายเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ สำหรับองค์กร โซลูชันการปกป้องข้อมูลของ Synology ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยกำหนด “แผนการกู้คืน Ransomware” ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจ เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการป้องกันองค์กรจากการโจมตีแรนซัมแวร์ ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ บรรลุการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าร่วม Webinar ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2024 เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกัการเพิ่มความยืดหยุ่นในการป้องกัน Ransomware ด้วย Synology Active Backup: ได้ที่ https://sy.to/tl6tl

Comments

comments