กระบวนการ Application Modernization คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในตลาด รักษาผลประกอบการ และความพึงพอใจของลูกค้า

ในปัจจุบันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวด เทคโนโลยีดิจิทัลยังคงพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ทั้งการทรานส์ฟอร์มธุรกิจให้สู่กระบวนการดิจิทัล ตลอดจนการเริ่มกระบวนการ modernization ไปสู่การสร้างระบบ แพลตฟอร์ม และโซลูชันเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ย้ายไปอยู่บนคลาวด์มากขึ้น เทรนด์นี้มีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งในด้านการรักษาความพึงพอใจของผู้บริโภค ผลประกอบการ และการรักษาความสามารถเพื่อให้อยู่เหนือคู่แข่งในตลาด นับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่บริษัทหนึ่งจะรู้ทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ตลอดเวลาถ้าไม่ลงทุน ลงเวลาอย่างมหาศาล ถึงกระนั้น การอยู่เฉย ๆ แบบที่เป็นมาก็อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีอีกเช่นกัน

ในด้านเทคโนโลยี ถือเป็นภารกิจใหญ่ที่ต้องจัดการกับระบบโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่มี รวมทั้งฐานข้อมูลและ ระบบ ecosystem แบบเดิม ในขณะที่องค์กรต่าง ๆ ล้วนมีความต้องการที่จะปรับปรุงระบบให้ทันสมัยมากขึ้นโดยไม่ให้ส่งผลกระทบกับการให้บริการตามปกติถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่ง การเปลี่ยนผ่านนี้จะราบรื่นหรือไม่ ย่อมส่งผลกับผลประกอบการของบริษัทโดยตรง ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นที่มาของความต้องการที่เพิ่มขึ้นในแวดวงธุรกิจที่จะต้องรับมือและเตรียมพร้อมต่อการปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และจากผลสำรวจของ Global Market Insight (GMI) จึงมีการคาดการณ์ว่าตลาดการให้บริการ Application Modernization จะมีอัตราการเติบโตแบบทบต้นต่อปีถึงราว 10% ในระหว่างปี 2023 ถึง 2032 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

  • ความต้องการลดต้นทุน (เช่น ค่าบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและ application ในรูปแบบเดิม)
  • ความต้องการที่จะลดความซับซ้อนของอัลกอริทึมลง
  • การต้องตอบสนองต่อความต้องการของตลาดให้เร็วขึ้น
  • ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
  • การตอบสนองต่อกฎระเบียบที่จะเกิดขึ้น
  • การคงความสามารถในการแข่งขัน โดยการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าที่มีมาตรฐานสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา

 Application Modernization คือกระบวนการปรับปรุงแอปพลิเคชันที่สร้างบนพื้นฐานเดิมให้ทันสมัยและรองรับแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึง ชุดคำสั่ง ภาษา และโครงสร้างของแพลตฟอร์มที่ย้ายไปสู่โซลูชันบนคลาวด์มากขึ้น การจัดการกระบวนการ Application Modernization อย่างถูกต้องเหมาะสมมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อผลการดำเนินงาน โดย Fortinet หนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านการให้บริการเทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำของโลกให้ข้อมูลว่า บริษัทถึง 74% ประสบความล้มเหลวในการย้ายแอปพลิเคชันไปสู่คลาวด์ และเมื่อไม่ประสบความสำเร็จก็จะย้ายกลับมาติดตั้งใช้งานเองภายในองค์กรแบบดั้งเดิม หรือที่เราเรียกว่า On-Premise กล่าวได้อีกอย่างว่ากระบวนการ Application Modernization หรือการปรับปรุงให้ทันสมัย มีความซับซ้อนกว่าการ migration หรือการย้ายแอปพลิเคชันเป็นอย่างมาก

การเริ่มต้นกระบวนการอย่างถูกต้อง ด้วยการประเมินระบบเดิมอย่างละเอียดรอบคอบ เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถป้องกันความล้มเหลวที่เห็นได้บ่อยนี้ เนื่องจากจะช่วยให้แผนงานมีความรัดกุม ทำให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและตอบโจทย์ต่อเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวมของบริษัท ถึงกระนั้น ในทางปฏิบัติ บริษัทส่วนมากยังไม่มีทรัพยากรบุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะช่วยจัดการกระบวนการให้เป็นไปตามหลักการได้อย่างราบรื่น

เอบีม คอนซัลติ้ง ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการจัดการ Application Modernization อย่างมีแบบแผนที่ละเอียดและรัดกุม โดยพิจารณาทั้งเทคโนโลยีและความต้องการในด้านธุรกิจให้มีความสอดคล้องกัน เอบีมฯ มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการใช้กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (continuous development) ผ่านการปรับปรุงด้วย feedback จากแต่ละขั้นตอนที่ใช้เพื่อกำหนดเป้าหมาย ลำดับความสำคัญ และจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัลโซลูชันแบบใหม่ที่ตอบรับความต้องการของธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการปรับปรุง Application Modernization ให้ทันสมัยนั้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงการรักษาความสามารถในการแข่งขัน และความได้เปรียบต่อคู่แข่งเท่านั้น แต่เป็นความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ที่จะเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งในการดำเนินงาน ช่วยปรับปรุงและเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า และสร้างโอกาสการเติบโตใหม่ๆ ให้แก่ธุรกิจต่างๆ ที่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางดิจิทัลในปัจจุบัน
การร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ถือเป็นการสร้างความได้เปรียบในการบรรลุความสำเร็จที่ยั่งยืนในยุคดิจิทัล

Comments

comments