“ทรู ทั่ว ไทย ทั่วถึง ทุกคน”  ชู “ใบเฟิร์นXซอฟต์พาวเวอร์” ภายใต้แนวคิด “True Power, Connecting the Nation” ตอกย้ำศักยภาพเครือข่ายทรู 5G ที่พัฒนาต่อเนื่องให้ดีที่สุดรองรับการเชื่อมต่อ Generative AI และดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์วิถีนักท่องเที่ยวยุคใหม่ให้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันที่จำเป็นต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมเสริมแกร่งระบบนิเวศน์ดิจิทัลทั่วไทยด้วยอัจฉริยะเน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งทรูออนไลน์  เพิ่มศักยภาพคนไทยแข่งขันทางดิจิทัล ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย

นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีชั้นนำอันดับ 1 ของไทย มุ่งขับเคลื่อนระบบนิเวศดิจิทัล พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องเพื่อ ‘ชีวิตที่ดีกว่า ทั่วไทย’ พร้อมเติมเต็มความสุขทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทรูดีแทคมากกว่า 50 ล้านคน  ทั้งนี้ภาพรวมความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย(World Digital Competitiveness Ranking 2023) ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 35 จากทั้งหมด 64 ประเทศและเขตเศรษฐกิจตามรายงานล่าสุดปี 2566 จาก International Institute for Management Development (IMD) และรัฐบาลตั้งเป้าพัฒนาความสามารถให้ประเทศไทย อยู่ใน 30 อันดับแรก ภายในปี 2569 ทรู คอร์ปอเรชั่นจึงให้ความสำคัญการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในไทย ให้ได้มาตรฐานระดับโลก ครอบคลุมทั้ง 5G และ บรอดแบนด์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโลก โดยประเทศไทยมี อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ต่อประชากร อยู่ที่ 88% ขณะที่อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบ้านต่อประชากรอยู่ที่ 43.7% โดยความเร็ว อินเทอร์เน็ตบ้านประเทศไทยเป็นอันดับ 11  ของโลก และอันดับ 2 ของภูมิภาคอาเซียน

ขณะที่ เครือข่าย 5G ของทรู คอร์ปอเรชั่นครอบคลุม 99% ของประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทย และครอบคลุม 90% ทั่วประเทศ ขณะที่ทรู ออนไลน์ หรือเน็ตบ้านไฟเบอร์ บรอดแบนด์ ครอบคลุม 19 ล้านครัวเรือน ซึ่งการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงจะสนับสนุนให้ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ และซอฟต์พาวเวอร์ เพื่อยกระดับให้บริการดิจิทัลของไทยสามารถแข่งขันได้กับทั่วโลก สามารถสร้างคุณค่าให้กับคนไทยเพื่อชีวิตที่ดีกว่า..”ทั่วไทย” และสนับสนุนภาครัฐยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งตอบสนองวิถีชีวิตและระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ”

ศักยภาพการเชื่อมต่อและเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม “ซอฟต์พาวเวอร์” ของแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะ มรดกทางวัฒนธรรม อาหาร และเทศกาลท้องถิ่นประจำภาคของคนไทย ซึ่งล้วนเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว ดังนั้นความเร็วในการเชื่อมต่อ 5G และการครอบคลุมพื้นที่ทั่วไทยของเครือข่ายทรูและดีแทคจะไม่เพียงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นที่พัก ร้านอาหาร หรือการจองสถานที่ท่องเที่ยว ดังนั้น โครงข่ายดิจิทัลจะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองไทยได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง เทรนด์ “Digital Nomad”  นักท่องเที่ยวที่เดินทางพร้อมทำงานทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่เชื่อมต่อดิจิทัล ทำงานได้ทั่วไทย หรือกลุ่ม Work From Home คือ รูปแบบการทำงานจากที่บ้านอีกด้วย

นายประเทศ ตันกุรานันท์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “5G เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในการพลิกโฉมเศรษฐกิจในหลายๆ ด้าน  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการเชื่อมต่อตลอดเวลา และจากการพัฒนาโครงข่ายทันสมัย (Network Modernization) ในการผสานโครงข่ายของทรูและดีแทค จึงทำให้เราสามารถยกระดับการใช้งาน 5G เหนือระดับ โดยใช้ BNIC ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะ พร้อม AI วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเพื่อวางแผนขยาย 5G เติมเต็มการใช้งานทุกรูปแบบ เรายกระดับประสบการณ์ดิจิทัลทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันที่จำเป็นต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น แอปแผนที่ แอปค้นหาข้อมูล แอปร้านอาหาร ซึ่งเราได้พัฒนาโครงข่าย 5G โดยเน้นขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล”

ทรู มุ่งพัฒนาโครงข่ายทันสมัย (Network Modernization) เพื่อการใช้งานดีที่สุด เร็ว แรง ครอบคลุม ..“ทั่วถึง” รองรับเทรนด์การใช้ Generative AI ที่กำลังเติบโต ทั้งมุมเพิ่มศักยภาพการทำงาน และเทรนด์ที่นักท่องเที่ยวใช้ AI ในการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้ง 5G จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญในการสนับสนุนการสร้างคอนเทนต์ที่สะท้อนวัฒนธรรมท่องเที่ยวของไทย เพิ่มโอกาสให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติสร้างคอนเทนต์ที่สะท้อนเรื่องราวการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทยในมุมมองที่หลากหลาย เช่น Vlog ท่องเที่ยว เรื่องเล่าชุมชน เป็นต้น คอนเทนต์เหล่านี้สามารถกระจายไปสู่ผู้ชมทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ยิ่งมีคอนเทนต์มากเท่าไหร่ก็ช่วยหนุนเสริมซอฟต์พาวเวอร์ ผ่านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมมากขึ้น

“ทรู ทั่ว ไทย ทั่วถึง ทุกคน” ชูแนวคิด “True Power, Connecting the Nation” ตอบรับการใช้งานดาต้า 5G เติบโตทั่วประเทศ 68.84% (YoY) ในเดือนพฤษภาคม 2567 รับการท่องเที่ยว ทุกภาคทั่วไทย ดังนี้

·      กรุงเทพและปริมณฑล ดาต้าโต 54.34% (YoY)

·      ภาคกลาง ดาต้าโต 104.96%  (YoY)

·      ภาคตะวันออก ดาต้าโต 58.74%  (YoY)

·      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดาต้าโต 88.40% (YoY)

·      ภาคเหนือ ดาต้าโต 97.15%  (YoY)

·      ภาคใต้ ดาต้าโต 99.68 % (YoY)

·      ภาคตะวันตก ดาต้าโต 112.96% (YoY)

ทรูออนไลน์นำ AI หมัดเด็ดเชื่อมต่อเน็ตบ้านรองรับชุมชน และชีวิตดิจิทัล Work From Home

ทรูออนไลน์ ผู้นำนวัตกรรมเน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับ 1 ด้วยฐานลูกค้ากว่า 3.7 ล้านราย พร้อมลุยปฏิวัติเทคโนโลยีด้วยการนำ AI มาสร้างความแตกต่างให้กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วไทย เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการและเติมเต็มชีวิตอัจฉริยะภายในบ้าน ภายใต้แนวคิด “Your Everyday Connect-Tech” ที่มุ่งเชื่อมโยงคนไทยกับเทคโนโลยีเพื่อเติมเต็มชีวิตดิจิทัลในทุกๆ วัน ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ Smart Tech, Smart Service และ Smart Solution & Privilege ซึ่งจะตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมเน็ตบ้านไฟเบอร์ตัวจริง โดยมีจุดเด่น อาทิ SMART TECH ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบรอดแบนด์ที่ผสานพลัง AI เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้เน็ตบ้าน มาพร้อมกับเทคโนโลยี Smart AI ที่ประกอบด้วย PRO AI Network ที่ใช้ AI ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และควบคุมเครือข่าย, PRO AI Router ที่ใช้ AI จัดสรรปริมาณการใช้งานและจับคู่ช่องทาง VIP Priority ให้ตรงกับโหมดการใช้ชีวิต, และ PRO AI WiFi ที่ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความหน่วงทำให้ค่าปิงลดลงกว่าเดิมถึง 40% นอกจากนี้ ยังมี AI Detector and Monitoring ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบคุณภาพสัญญาณและแจ้งเตือนความผิดปกติของการใช้งานได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยี Fiber to the Room (FTTR) เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงถึง 1 Gbps อย่างทั่วถึงเท่ากันทุกห้องในบ้านและอาคารพักอาศัยทั่วไทยอีกด้วย

นายฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “หลังจาก ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ส่งแคมเปญ “ทรูทั่วไทย” ทั่วไทย ทั่วถึง ทุกคน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยไปเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา เพื่อพิสูจน์สัญญาณทรู 5G  เช็คสปีดเน็ตทุกพื้นที่ และยกระดับประสบการณ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั่วไทย ทั่วถึง ทุกคน ทุกพื้นที่ ทั้งในเมืองหลวง เมืองหลักและเมืองรอง  นำร่องเช็คสัญญาณ 4 จังหวัด ทั้งเชียงใหม่ ขอนแก่น อยุธยา และสงขลา สำหรับในครั้งนี้ “ทรูทั่วไทย” ได้ปักหมุด 12 จังหวัด ได้แก่  เชียงใหม่ พิจิตร ขอนแก่น อุบลราชธานี บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร ราชบุรี อยุธยา ชลบุรี ระยอง ภูเก็ต และ สุราษฎร์ธานี  เพื่อสื่อสารถึงการเข้าถึงของสัญญาณทรูที่เข้าถึงทุกพื้นที่ทุกภาคทั่วไทย มอบความสุข เพื่อทุกคน  ผ่านหนังโฆษณาชุด “­True5G ของดีประจำจังหวัด” เข้าถึงใจลูกค้าชาวทรู ดีแทคในทุกพื้นที่ ผ่านคำขวัญของดีประจำจังหวัด

รวมถึงอีกหนึ่งของดีที่พลาดไม่ได้ก็คือสัญญาณ TRUE 5G โดยมีพรีเซ็นเตอร์อย่าง ‘ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์’ มาเป็นตัวแทนมหาชนเพื่อนำเสนอจุดเด่นของแต่ละจังหวัดสุดเวรี่ไทยและชูจุดขายที่ไม่ซ้ำใครผ่านคอสตูมสุดอลังเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำสัญญาณอันดับ 1 ของทรู ที่ต่อให้อยู่จังหวัดไหนๆ ก็ เร็ว แรง ลื่นไหล ไม่สะดุด พร้อมทั้งข้อเสนอสุดคุ้ม .. เพื่อทุกคน

“ทรูทั่วไทย ทั่วถึง ทุกคน” ทุกกลุ่ม ทุกแพ็กเกจ

ลูกค้ารายเดือน

·      บันเทิงทั่วไทย อยู่ที่ไหนก็จอยได้ (คุ้ม) *เล่นเน็ต ดูคอนเทนต์ฟรีไม่อั้น ดูแอปดังแพ็กเกจ VIP ฟิน อินเวอร์

·    ลดฉ่ำทั่วไทย สมาร์ทโฟน 5G ราคาพิเศษ รับฟรี เบอร์สวย เบอร์มงคล เสริมพลังบวกให้ชีวิต เมื่อซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือน เริ่มต้น 699 และชำระค่าบริการตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลูกค้าเติมเงิน

·       เปิดซิมใหม่ได้คูปองฟรี ทุกภาคทั่วไทย : แค่เปิดซิมใหม่ และสมัครแพ็กเน็ต 300 บาทขึ้นไป รับคูปองเงินสดฟรีสูงสุด 300 บาท ใช้ซื้อสินค้าได้ที่ร้านเซเว่น โลตัส หรือแมคโคร ทุกภาคทั่วไทย และได้ใช้เน็ตเยอะจุใจ ใช้ไม่หมด ทบไปเดือนหน้าได้

·      แพ็กเน็ตคุ้มทั่วไทย ลดใหญ่ 40% : ลูกค้าปัจจุบัน สมัครแพ็กเน็ต ไม่อั้น 10Mbps + โทรฟรีในเครือข่าย ลด 40% ใช้ได้ 7 วัน เหลือ 210 บาท (จาก 350 บาท)

ลูกค้าทรูออนไลน์

ลูกค้าซิมทรู ดีแทค สมัครเน็ตบ้านทรู รับคูปองส่วนลดสูงสุด 300 บาท ทุกเดือน

สมัครเลย! ที่เว็บไซต์ทรูสโตร์ หรือที่ ทรูช็อป ดีแทคช็อป และเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.true.th/home

หมายเหตุ :

* เริ่ม 1 ก.ค 2567

#ทรูทั่วไทย #True5Gทั่วไทยทั่วถึงทุกคน #True #dtac

Comments

comments