สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช. ) โดย พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล NACC Awards (National Anti-Corruption Commission) ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติภาคี หน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. รางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นรางวัลที่มุ่งเชิดชูองค์กร บุคลากรที่ร่วมสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการสนับสนุนดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สังคมที่โปร่งใสยิ่งขึ้น 2. รางวัลช่อสะอาด รางวัลสำหรับสื่อมวลชนสาขาต่าง 3 หมวดได้แก่ รายการ ข่าว โฆษณา ที่มีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อที่มีเนื้อหาในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

ในปี 2561 เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่กลุ่มทรูได้รับรางวัล 7 รางวัล ได้แก่

รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561

โดย นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้แทนรับรางวัลโล่เกียรติยศ

รางวัลช่อสะอาด สาขารายการโทรทัศน์ประจำปี 2561 ประเภทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ได้แก่
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จากรายการธรรมะเรียลลิตี้ สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 7

โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ / ผู้อำนวยการผลิตโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และทีมงาน เป็นผู้แทนรับรางวัลโล่เกียรติยศ

บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด จาก รายการเจาะลึกข่าวร้อน ตอน ปิดช่องโกง “ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง”

โดย นางสาวชนิตนันทน์ ปุณณะนิธิ พิธีกรรายการเจาะลึกข่าวร้อน และทีมงาน สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 ช่อง 16 เป็นผู้แทนรับรางวัลโล่เกียรติยศ

รางวัลช่อสะอาด สาขารายการโทรทัศน์ประจำปี 2561 ประเภทผู้เผยแพร่รายการโทรทัศน์ ได้แก่
สถานีโทรทัศน์เรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ ช่อง 60, 99 และช่องเอชดี 119, 333 เผยแพร่รายการธรรมะเรียลลิตี้ สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 7 โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ / ผู้อำนวยการผลิตโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้แทนรับรางวัลโล่เกียรติยศ
สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 ช่อง 16 เผยแพร่รายการเจาะลึกข่าวร้อน ตอน ปิดช่องโกง “ศูนย์คนไร้ที่พึ่งโดย นายองอาจ ประภากมล รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านคอนเทนต์และมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ไทย นิวส์เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นผู้แทนรับรางวัลโล่เกียรติยศ

รางวัลช่อสะอาด สาขาโฆษณาประจำปี 2561ได้แก่ 
สปอตทีวีชนะเลิศจากโครงการ True Young Producer โดยทีม Low cost Production คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สร้างสรรค์โฆษณาเรื่อง พ่อของหนูเท่ที่สุด ออกอากาศทางทรูวิชั่นส์โดย นายชุมพล นิ่มสุพรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น และ นางสาวณกมล เตชะพูลผล เป็นผู้แทนรับรางวัลโล่เกียรติยศ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้เผยแพร่โฆษณาเรื่อง พ่อของหนูเท่ที่สุด” 

โดย ดร.กันทิมา กุญชร อยุธยา ผู้ช่วยบริหารงาน ประธานคณะกรรมการบริหารบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้แทนรับรางวัลโล่เกียรติยศ

Comments

comments