บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (SET: TRUE) – ผลกำไรของกลุ่มทรูเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ จากรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้นเป็น 25.8 พันล้านบาท ส่วนใหญ่จากการเติบโตที่แข็งแกร่งของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในขณะที่มาตรการบริหารค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลิตภาพยังคงส่งผลบวกต่อเนื่อง โดยกำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มทรูเติบโตขึ้นเป็น 1.5 พันล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2562 สูงขึ้น 5 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 พันล้านบาท เทียบกับขาดทุน 673 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2561

ดร. กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) กล่าวว่า “เป็นที่น่ายินดีที่ผลประกอบการของกลุ่มทรูในไตรมาสแรกนี้เติบโตอย่างชัดเจน สามารถสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นได้อย่างแข็งแกร่ง อันเป็นผลจากการให้ความสำคัญกับมาตรการด้านต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแคมเปญการตลาดแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น โดยธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของรายได้ ซึ่งทรูมูฟ เอช มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 จากปีก่อนหน้า เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.5 ของผู้ให้บริการรายใหญ่รายอื่นในอุตสาหกรรมรวมกัน ทรูออนไลน์ เสริมความแข็งแกร่งด้วยแพ็กเกจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต FTTH และ 1 Gbps ที่คุ้มค่า ขยายฐานลูกค้าคุณภาพให้เติบโต ขณะที่ทรูวิชั่นส์ยังคงเป็นกำลังสำคัญในฐานะผู้นำด้านคอนเทนต์ที่เพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้แก่หลากหลายแพลตฟอร์มของกลุ่มทรูโดยเฉพาะทรูไอดี นอกจากนี้ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัล สิทธิประโยชน์ บริการด้านดิจิทัลอื่นๆ รวมถึง Internet of Things (IoT) และการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ analytics เน้นย้ำถึงความตั้งใจของกลุ่มทรูในการสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัลแบบครบวงจร ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญให้กลุ่มทรูเติบโตเข้มแข็งต่อไป”

นายศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) กล่าวว่า “ผลการดำเนินงานของกลุ่มทรูในไตรมาสแรกที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ทั้งด้านประสิทธิภาพของการดำเนินงานและฐานลูกค้าคุณภาพที่เติบโต ทำให้รายได้จากการให้บริการเพิ่มสูงขึ้น ผลักดันผลกำไรของกลุ่มทรูให้เติบโต โดยทรูมูฟ เอช มีอัตราการเติบโตของรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มสูงเหนืออุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก จากความสำเร็จในการพัฒนาสินค้าและบริการร่วมกับแคมเปญที่เจาะกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วประเทศ  สำหรับในปีนี้กลุ่มทรู มุ่งดำเนินงานและบริหารองค์กรแบบจุลภาคมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่และความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุด
อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ครบถ้วน เชื่อมโยงทุกบริการและสิทธิประโยชน์ไว้ในจุดเดียว พร้อมขยายจุดจำหน่ายและให้บริการ มอบความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค อันจะเป็นการเพิ่มความเหนียวแน่นของลูกค้าและสร้างโอกาสในการขายแพ็กเกจที่สูงขึ้นหรือขายสินค้าอื่นภายใต้กลุ่มทรู เรามีความยินดีที่เห็นความก้าวหน้าและพัฒนาการในเชิงบวกที่ชัดเจนมากขึ้น สิ่งเหล่านี้น่าจะส่งผลให้กลุ่มทรูสามารถเร่งการเติบโตของรายได้ และรายงานผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง”

ทรูมูฟ เอช เติบโตแข็งแกร่งและเหนืออุตสาหกรรมโดยรวม มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า และร้อยละ 7.1 จากไตรมาสก่อนหน้า เป็น 19.1 พันล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2562 ในขณะที่รายได้จากการให้บริการของผู้ประกอบการรายใหญ่รายอื่นเติบโตรวมกันเพียงร้อยละ 3.5 และร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าและไตรมาสก่อนหน้า ตามลำดับ ทำให้ส่วนแบ่งตลาดด้านรายได้ของทรูมูฟ เอช เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 29.5 ในไตรมาส 1 ปี 2562 ผลตอบรับที่ดีต่อแคมเปญทางการตลาดที่เจาะกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่และการเสริมความแข็งแกร่งให้กับช่องทางการขาย ส่งผลให้ฐานลูกค้าของทรูมูฟ เอช เติบโตแข็งแกร่งทั้งในกลุ่มรายเดือนและเติมเงิน ขยายฐานลูกค้ารวมเพิ่มขึ้นเป็น 29.6 ล้านราย ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2562 ทั้งนี้ สภาพการแข่งขันที่มีพัฒนาการในเชิงบวกมากขึ้น สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จากบริการดาต้าและ ARPU

ทรูออนไลน์ ยังคงพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเร็วมาตรฐานที่สูงขึ้น แพ็กเกจไฟเบอร์ที่คุ้มค่าทั้ง 1Gbps และคอนเวอร์เจนซ์ ผสานบริการและสิทธิประโยชน์หลากหลายให้แก่ลูกค้าของกลุ่มทรู นอกจากนี้ยังมีแพ็กเกจเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะสำหรับคอเกม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้น่าจะส่งผลให้รายได้บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตและลูกค้าคุณภาพเติบโตต่อไป สอดรับกับแนวโน้มความต้องการใช้บริการไฟเบอร์บรอดแบนด์ของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น ทรูออนไลน์ มีลูกค้าบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตรายใหม่สุทธิ 5.5 หมื่นรายในไตรมาส 1 ปี 2562 ขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 3.5 ล้านราย

ทรูวิชั่นส์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอคอนเทนต์คุณภาพสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงคอนเทนต์ที่ผลิตขึ้นเอง เพื่อตอบสนองความชอบและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใช้งานด้านดิจิทัลและการใช้งานผ่านหลายหน้าจอ โดยใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัลและสิทธิประโยชน์หรือ “ทรูไอดี” ทั้งนี้ ทรูไอดี มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการโฆษณาทางดิจิทัล และเริ่มสร้างรายได้จากการขายคอนเทนต์หนังแบบออนดีมานด์ นอกจากนี้ ยังได้รับผลตอบรับที่ดีจากการเปิดตัวทรูไอดีทีวี กล่อง OTT ที่รวบรวมคอนเทนต์ยอดนิยมและบริการแบบอินเทอร์แอคทีฟ นับเป็นการเพิ่มโอกาสให้รายได้เติบโตต่อเนื่องและเสนอขายสินค้าเพิ่มเติมมากขึ้น ทรูวิชั่นส์มีจำนวนลูกค้ารวมมากกว่า 4 ล้านราย ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2562 หนุนโดยฐานลูกค้าที่สมัครสมาชิกรายเดือนซึ่งเติบโตร้อยละ 5 จากไตรมาส 1 ของปีก่อนหน้า

ภาพรวม

กลุ่มทรู มีผลกำไรที่เติบโตแข็งแกร่งในไตรมาสแรกของปี 2562 ด้วยกำไรจากการดำเนินงานปกติและผลการลงทุนใน บริษัทร่วม (NIOGO) จำนวน 1.6 พันล้านบาท และกำไรสุทธิจำนวน 1.5 พันล้านบาท เทียบกับขาดทุนจำนวน 257 ล้านบาท และ 673 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามลำดับ

โดยผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งนี้มาจากการเติบโตของรายได้จาก การให้บริการเป็น 25.8 พันล้านบาท ด้วยรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเติบโต สูงเหนืออุตสาหกรรม ในขณะที่ยังคง มุ่งเน้นมาตรการด้านต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยลำศัญที่จะส่งผลให้กลุ่มทรู สามารถสร้างผลกำไรได้ อย่างต่อเนื่องในปี 2562 ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สรุปผลประกอบการประจำไตรมาส 1 ปี 2562

กลุ่มทรู รายงานผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 1,508.7 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2562 ซึ่งเปลี่ยนแปลงใน อัตราที่สูงกว่าร้อยละ 20 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุสำคัญ สรุปได้ดังนี้

  • กลุ่มทรู มีผลกำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุทธิที่เติบโตในไตรมาสแรกของปี 2562 ด้วยรายได้จากการให้บริการ โดยรวมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากไตรมาสแรกของปีก่อนหน้า เป็น 25.8 พันล้านบาท ขณะเดียวกันยังคงมุ่งเพิ่มผลิตภาพและบริหาร ค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำไรจากการดำเนินงานเติบโตเป็น 1.5 พันล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2562 เพิ่มขึ้น 5 เท่าจากช่วง เดียวกันของปีก่อนหน้า ร่วมกับการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนใน DIF ทำให้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 พันล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2562 เมื่อเทียบกับขาดทุน 673 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2561 ทั้งนี้ หากไม่รวมผลของการเพิ่มมูลค่าของ DIF กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ มีจำนวน 315 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากขาดทุน 1.2 พันล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2561
  •  รายได้จากการให้บริการโดยรวมของกลุ่มทรู เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า และร้อยละ 3.9 จากไตรมาสก่อนหน้า เป็น 25.8 พันล้านบาทจากการเติบโตของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีรายได้จากบริการดาต้าและฐานลูกค้า ที่เพิ่มสูงขึ้น

TrueMove H

ทรูมูฟ เอช ยังคงเติบโตเหนืออุตสาหกรรมด้วยแพ้กเกจที่คุ้มค่าและกิจกรรมการตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีและเพิ่มฐานลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง

ทรูมูฟ เอช มีผู้ใช้บริการรายใหม่สุทธิ 3.38 แสนราย ในไตรมาส 1 ปี 2562 ทำให้ฐานลูกค้ารวมเพิ่มเป็น 29.6 ล้านราย แบ่งเป็นระบบรายเดือน 7.7 ล้านราย และระบบเติมเงิน 21.9 ล้านราย

โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการต่อเดือนเพิ่มขึ้นจากไตรมาส ก่อนเป็น 205 บาท ผลักดันให้รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 จากไตรมาสแรก ของปีก่อนหน้า และร้อยละ7.1 จากไตรมาสก่อนหน้า เป็น 19.1 พันล้านบาท ด้วยส่วนแบ่งตลาดด้านรายได้ที่ เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 29.5 ในไตรมาส 1 ปี 2562

TRUEONLINE

รายได้จากการให้บริการของทรูออนไลน์  เท่ากับ 8.8 พันล้านบาท อ่อนตัวร้อยละ 2.8 จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า และร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า จากรายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตและลื่อสารข้อมูลธุรกิจ ที่ลดลงเป็น 6.2 พันล้านบาท อันเป็นผลจากการแข่งขันด้วยการให้ส่วนลด ในอุตสาหกรรมทั้งนี้ การเปิดตัว TruelD TV Box ซึ่งได้รับการตอบรับเชิงบวกรวมถึงการมุ่งเน้นเพิ่มฐานลูกค้า คุณภาพน่าจะช่วยหนุนรายได้ในไตรมาสต่อๆ ไป ทรูออนไลน์มีจำนวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์รายใหม่สุทธิ 5.5 หมื่นรายในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2562 และขยายฐานลูกค้าบรอดแบนด์เพิ่มขึ้นเป็น 3.5 ล้านราย

TRUEVISIONS

รายได้จากการให้บริการของทรูวิชั่นส์ ลดลงร้อยละ 6.4 จากไตรมาสแรกของปีก่อน และร้อยละ 7.8 จากไตรมาส ก่อนหน้า เป็น 2.9 พันล้านบาท ส่วนใหญ่จากรายได้ธุรกิจบันเทิงและอื่นๆที่ลดลงเป็น 527 ล้านบาท เนื่องจาก กลุ่มทรูมุ่งเน้นในการอัดอิเวนท์ที่เสริมสร้างผลกำไรให้กับกลุ่ม

  • รายได้จากค่าสมาชิกและค่าติดตั้ง อ่อนตัวลงร้อยละ 3.5 จากไตรมาสแรกของปีก่อนหน้า และร้อยละ 1.0 จากไตรมาสก่อนหน้า เป็น 2.0พันล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68 ของรายได้จากการให้บริการ ของทรูวิซั่นส์โดยทรูวิชั่นส์จะสร้างการรับเต่อคอนเทนต์คุณภาพของทรูวิชั่นส์โดยเฉพาะคอนเทนต์ที่ กลุ่มทรูวิชั่น ได้รับสิทธิ์เฉพาะในการเผยแพร่ ขณะเดียวกันจะใช้ประโยชน์จากระบบการวิเคราะห์ข้อมูล ของทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ในการคัดสรรคอนเทนต์คุณภาพ และใช้ช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่ม รายได้และผลตอบแทนจากการลงทุนทรูวิซั่นส์มีจำนวนลูกค้ารวมกว่า4 ล้านรายณสิ้นไตรมาส 1 ปี 2562 หนุนโดยฐานลูกค้าในระบบค่าบริการสมาซิกจำนวน 2.3 ล้านราย และมีรายได้ต่อรายต่อเดือน เท่ากับ 282 บาท
  • รายได้จากการโฆษณา อ่อนตัวลงเป็น 406 ล้านบาท เนื่องจากตลาดเริ่มจะเปลี่ยนจากการใช้โฆษณา แบบดั้งเดิมเป็นแบบดิจิทัลมากขึ้น ทั้งนี้ ทรูดิจิทัล กรุ๊ป เริ่มมีรายได้จากการโฆษณาดิจิทัล เพิ่มทางเลือกที่ มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้ต้องการโฆษณาที่จะทำการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย

Comments

comments